Нашият клиент е лечебно заведение с чуждестранно участие, което предлага нов модел за авангардно лечение в областта на рехабилитационната медицина. Екипът им от специалисти търси компетентен и отговорен

МАРКЕТИНГ МЕНИДЖЪР

за новооткритата си клиника в София.

 

От успешния кандидат се очаква да:

 • Адаптира своят опит в условията на пазара на рехабилитационни медицински услуги в страната;
 • Може да изтъкне предимствата на неоперативния подход при лечението на определен тип заболявания на опорно-двигателния апарат;
 • Открива и реализира нови възможности, които попадат в обхвата на Стратегията за Развитие на лечебното заведение;
 • Отговаря за изработването и прилагането на маркетинговата и комуникационна стратегия на клиниката, като гарантира приемственост между съществуващи и нови документи;
 • Поддържа взаимоотношения с всички заинтересовани страни при таргетирането на послания;
 • Осъществява и поддържа връзка с подизпълнители за дизайн и изработка на електронни и хартиени маркетингови материали;
 • Предлага творчески решения за популяризиране дейността на клиниката и подбира подходящи комуникационни канали за тяхното реализиране;
 • Взима участие, планира и организира събития с цел подобряване разпознаваемостта на клиниката на територията на страната;
 • Договаря условия и отстъпки с доставчици и партньори.

Изисквания

 • Висше образование в сферата на Маркетинг и Реклама;
 • Минимум три години професионален опит на сходна позиция;
 • Доказана способност за работа в екип и справяне с проблемни ситуации;
 • Отлични умения за вербална и писмена комуникация и водене на преговори;
 • Инициативност и самостоятелност;
 • Доказани умения за изграждане и поддържане на стабилни бизнес отношения с клиенти и партньори;
 • Много добро владеене на английски език (минимум ниво B2).

Работодателят предлага:

 • Възможност за кариерно развитие и придобиване на ценен опит в работата с чуждестранен екип от специалисти;
 • Много добро възнаграждение съобразно демонстрираните качества и умения;
 • Приятна работна среда в екип от мотивирани специалисти;
 • Комуникативно офис местоположение.

 

Ако проявявате интерес към предложението, моля изпратете CV
Human Capital Store притежава лиценз за предоставяне на посреднически услуги номер: 1783/ 30.09.2014
Нашите услуги към кандидатите са безплатни.
Всички кандидатури ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност, съгласно ЗЗЛД.

Грешка: Формата за контакт не е намерена.

Spread the love