Организиране на тийм-билдинги и фирмени събития

„Тиймбилдинг“ е модерно понятие в наши дни. Използва се за всичко – от фирменото парти за Коледа, до търсенето на съкровище в импровизирана джунгла с колегите от отдела. Въобще всичко, свързано с екипа във фирмата, вече се нарича „тиймбилдинг“.

Като експерти по управление на човешки ресурси, ние, от Human Capital Store, твърдо сме убедени, че „тиймбилдинг“ не е просто еднократна колективна инициатива.Той е продължителен процес, чрез който се развиват и обогатяват колективни ценности в една организация, институция или фирма, паралелно с личните качества и умения на членовете от екипа.

Професионално планираният и организиран тиймбилдинг има за цел да постави участниците в стимулиращи ситуации, които, въпреки че са различни от работната им среда, ги провокират да проявят личните си качества. Става въпрос за онези качества, които им помагат да постигат максимална ефективност в работния процес. Тази „провокация“ е двупосочна – от една страна целта е да се задействат личните качества и умения на участника, а от друга, способността му да работи в екип така че това да подобрява неговите лични и професионални умения.Не случайно най-често срещаните в практиката тийм-билдинг програми са представени под формата на игри с колективен характер, чрез които участниците се учат и усъвършенстват да работят като екип, без това да се отрази на индивидуалните им умения и амбиции.

Group Of Business People Assembling Jigsaw Puzzle. Team Building
Group Of Business People Assembling Jigsaw Puzzle. Team Building

Организиране на тийм-билдинги и фирмени събития

„Тиймбилдинг“ е модерно понятие в наши дни. Използва се за всичко – от фирменото парти за Коледа, до търсенето на съкровище в импровизирана джунгла с колегите от отдела. Въобще всичко, свързано с екипа във фирмата, вече се нарича „тиймбилдинг“.

Като експерти по управление на човешки ресурси, ние, от Human Capital Store, твърдо сме убедени, че „тиймбилдинг“ не е просто еднократна колективна инициатива.Той е продължителен процес, чрез който се развиват и обогатяват колективни ценности в една организация, институция или фирма, паралелно с личните качества и умения на членовете от екипа.

Професионално планираният и организиран тиймбилдинг има за цел да постави участниците в стимулиращи ситуации, които, въпреки че са различни от работната им среда, ги провокират да проявят личните си качества. Става въпрос за онези качества, които им помагат да постигат максимална ефективност в работния процес. Тази „провокация“ е двупосочна – от една страна целта е да се задействат личните качества и умения на участника, а от друга, способността му да работи в екип така че това да подобрява неговите лични и професионални умения.Не случайно най-често срещаните в практиката тийм-билдинг програми са представени под формата на игри с колективен характер, чрез които участниците се учат и усъвършенстват да работят като екип, без това да се отрази на индивидуалните им умения и амбиции.

Независимо дали тиймбилдингът е под формата на състезателна, или ролева игра, целта е да се изработи симулационен модел на реалната работна среда, като хората от екипа са предизвикани да проявят същите качества, умения и отборен дух, каквито биха проявили на работното си място.

Една от целите на тийм-билдинга е да се проследи как ще реагира всеки участник индивидуално и как ще реагира целият екип като едно цяло. Защото успехът на организациите зависи от способността на хората да изградят ефективни екипи помежду си.

Бихме искали да предложим професионалните си услуги при планиране и реализиране на тиймбилдинг инициативите във Вашата организация.

Можете да се доверите на екипа ни от експерти в областта на организационното консултиране и човешкия капитал, за планиране и реализацияна успешни тиймбилдинг програми, които ще изградят и подобрят доверието между служителите, цялостната комуникация в компанията, ще изградят дух на сътрудничество и добра комуникация между отделните звена на Вашата организация.

Разполагаме с богато разнообразие от програми и формати за екипни инициативи, които развиват креативността, насочват вниманието на служителите към целите на компанията и създават сплотен екип.

Гарантираме, че стратегически планираният тийм-билдинг, ще подобри значително отношенията между служителите в компанията, ще ги направи по ентусиазирани в екипната работа, ще ги научи да се забавляват, работейки заедно.

Ценности

Етичност

Дълбоко вярваме в наричаните от нас “човешка и бизнес етика”, според които ние не само спазваме официалния етичен кодекс на труда, но също така отказваме да работим с фирми които не уважават и ценят своите кадри.

Прецизност

За нас “клиентско обслужване” не е просто израз. Високо оценяваме нашето време и времето на клиентите си, затова работим с изключителна предцизност, точност и искреност в това да превърнем желанията на клиентите си в реалност.

Отдаденост

Ние от екипа на Human Capital Store наистина обичаме работата си. Независимо дали работим с фирмите или с индивидуалните специалисти, ние даваме всичко от себе си в работата си с тях.

Качество

Подбираме не само работните оферти, които предоставяме на индивидуалните ни специалисти, но и внимателно подбираме кадрите, които изпращаме на интервюта за фирмите. За нас е по-важно качеството, а не количеството.

Ценности

Етичност

Дълбоко вярваме в наричаните от нас “човешка и бизнес етика”, според които ние не само спазваме официалния етичен кодекс на труда, но също така отказваме да работим с фирми които не уважават и ценят своите кадри.

Прецизност

За нас “клиентско обслужване” не е просто израз. Високо оценяваме нашето време и времето на клиентите си, затова работим с изключителна предцизност, точност и искреност в това да превърнем желанията на клиентите си в реалност.

Отдаденост

Ние от екипа на Human Capital Store наистина обичаме работата си. Независимо дали работим с фирмите или с индивидуалните специалисти, ние даваме всичко от себе си в работата си с тях.

Качество

Подбираме не само работните оферти, които предоставяме на индивидуалните ни специалисти, но и внимателно подбираме кадрите, които изпращаме на интервюта за фирмите. За нас е по-важно качеството, а не количеството.

teambuilding_2_Human-Capital-Store
teambuilding_2_Human-Capital-Store

Какво ще спечели Вашата организация и служителите от тиймбилдинг инициативите, които ще реализираме?

Създаване на пълен профил на участника и екипа

С помощта на екипните инициативи ще анализираме индивидуалното поведение на участниците и ще изготвим профил за техните силни и слаби страни, умения, лични и професионални качества, както и ще идентифицираме области, в които служителят, като член на екипа, трябва да се усъвършенства и развива.

Със същата методика ще разгледаме и представянето на екипа като цяло (силните страни и пропуските в екипното представяне) и ще изготвим план за препоръки за подобряване на работата му.

Повишаване на мотивацията и продуктивността

Резултат от професионално реализираният тийм-билдинг е повишаване на мотивацията на всеки член на екипа за работа в името на общата кауза, а това, от своя страна, води до повишаване на колективната продуктивност в работния процес.

Оценка и признание

Тийм-билдингът е чудесна възможност да бъдат откроени представителите на екипа, които дават максимума от себе си и да получат заслужено признание и оценка за усилията си, както и за важната им роля за успеха на организацията.

Какво ще спечели Вашата организация и служителите от тиймбилдинг инициативите, които ще реализираме?

Създаване на пълен профил на участника и екипа

С помощта на екипните инициативи ще анализираме индивидуалното поведение на участниците и ще изготвим профил за техните силни и слаби страни, умения, лични и професионални качества, както и ще идентифицираме области, в които служителят, като член на екипа, трябва да се усъвършенства и развива.

Със същата методика ще разгледаме и представянето на екипа като цяло (силните страни и пропуските в екипното представяне) и ще изготвим план за препоръки за подобряване на работата му.

Повишаване на мотивацията и продуктивността

Резултат от професионално реализираният тийм-билдинг е повишаване на мотивацията на всеки член на екипа за работа в името на общата кауза, а това, от своя страна, води до повишаване на колективната продуктивност в работния процес.

Оценка и признание

Тийм-билдингът е чудесна възможност да бъдат откроени представителите на екипа, които дават максимума от себе си и да получат заслужено признание и оценка за усилията си, както и за важната им роля за успеха на организацията.

Още ползи…

Утвърждаване на колективни ценности

Тиймбилдингът спомага за утвърждаване на общите ценности на екипа. Организационните ценности биват официализирани под формата на обща кауза на организацията.

Подобряване на комуникацията между членовете от екипа и цялостната работна среда

Екипните дейности, в една или друга степен, подобряват работния климат, комуникацията между членовете на екипа, способността за сътрудничество и помагат за постигане на приятна и ползотворна работна среда.

Забавление и приятно прекарано време

Оставихме го за „десерт“! Освен всички други ползи от тиймбилдинга, можем да Ви гарантираме, че служителите, главните герои в него, ще се забавляват повече от всякога и определено няма да забравят дълго приятните емоции от това екипно приключение.

Целта на Human Capital Store при организирането на екипни инициативи е постигането на приятелски отношения между членовете на екипите, което подобрява екипната работа и директно рефлектира върху изграждането на продуктивна и приятна среда за извършване на ежедневни професионални задължения.

Гарантираме, че чрез екипните ни програми, се постигат забележителни резултати: изграждане на партньорство, по-добра комуникация между служителите, ефективна работа в екип, постигане на резултати чрез взимане на правилни решения в екип, решаване на конфликти и справяне с възражения, нагласи и поведенчески модели, развитие на личностни качества, менажиране на екипа и неговата мотивация, времето и стреса.

Освен тийм-билдинг програми можем да планираме и организираме Вашето фирмено събитие. Независимо каква е целта: да мотивира служителите, да вдъхнови екипа, да засили взаимовръзките в него, да развива определени умения за екипна работа, ние предлагаме програми, които доказано носят ключови ползи за Вашата компания. Ще предложим запомнящи се, ефективни и забавни тиймбилдинги и корпоративни събития на своите клиенти. Ще съставим основната тиймбилдинг идея, ще подберем и подходящо място. Ще изберем акцента в зависимост от предварителните потребности: Мисия, релакс, приключение, адреналин, експедиция, спортен празник и много други.

Като специалисти по човешки капитал, ние добре знаем, че успехът на всеки бизнес се дължи на хората, техните умения и работа за общата кауза на организацията. Планирайте вашите тийм-билдинг дейности, инвестирайте във Вашите хора, във Вашата организация и в нейния успех!

Свържете се с нас

Освен че искрено обичаме работата си и високо ценим предоставяните от нас „Решения“, Human Capital Store също и предлага „Социално отговорни дейности“. Те целят да променят обществото ни към по-добро чрез подобряването на работната атмосфера и състоянието на индивидуалните специалисти.

×