Тестове за оценка

На база на дългогодишната ни практика в областта на подбора на служители, ние, екипът на Human Capital Store, сме се убедили, че е трудно да се намерят качествени и добре подготвени кадри, независимо от индустрията.

Често текучеството е неизбежно и работодателят се оказва в омагьосан кръг – има вакантно място, но не може да намери адекватен специалист, който да го заеме. Назначаването на служители по метода проба-грешка е не само загуба на време, но и на пари.

От друга страна, е не по-малко важно служителите да се тестват периодично относно техните компетенции, възможности и качества, така че да може да използвате напълно техния потенциал.

concept employment management ,Employee Assessment ,Human Resour
concept employment management ,Employee Assessment ,Human Resour

Тестове за оценка

На база на дългогодишната ни практика в областта на подбора на служители, ние, екипът на Human Capital Store, сме се убедили, че е трудно да се намерят качествени и добре подготвени кадри, независимо от индустрията.

Често текучеството е неизбежно и работодателят се оказва в омагьосан кръг – има вакантно място, но не може да намери адекватен специалист, който да го заеме. Назначаването на служители по метода проба-грешка е не само загуба на време, но и на пари.

От друга страна, е не по-малко важно служителите да се тестват периодично относно техните компетенции, възможности и качества, така че да може да използвате напълно техния потенциал.

Психологически тестове за оценка на служителите

Предлагаме психологически тестове за специфични позиции в следните категории:

Административна поддръжка
Банково дело
Сервизно обслужване в кол центрове и техническа поддръжка
Обслужване на клиенти
Дистрибуция
Здравеопазване
Хоспитализация
Управление на потенциала и ефективността
Мениджмънт компетенции
Производство
Управление в продажбите
Работа в риск и др.

Тестване и оценка на служителите

Също така предоставяме тестове за измерване на :

Основни способности
Компютърни познания
Работна етика и профил на личността
Поведение на работното място
Работна етика и почтеност
Умения за продажби

Информцията се извлича под формата на интервю със задълбочени въпроси, за да се подпомогнат компаниите, мениджърите и специалистите от сферата човешките ресурси да изберат, наемат и задържат най-квалифицираните служители.

Тестовете са стандартизирани за България, което дава релевантни оценки.

Ценности

Етичност

Дълбоко вярваме в наричаните от нас “човешка и бизнес етика”, според които ние не само спазваме официалния етичен кодекс на труда, но също така отказваме да работим с фирми които не уважават и ценят своите кадри.

Прецизност

За нас “клиентско обслужване” не е просто израз. Високо оценяваме нашето време и времето на клиентите си, затова работим с изключителна предцизност, точност и искреност в това да превърнем желанията на клиентите си в реалност.

Отдаденост

Ние от екипа на Human Capital Store наистина обичаме работата си. Независимо дали работим с фирмите или с индивидуалните специалисти, ние даваме всичко от себе си в работата си с тях.

Качество

Подбираме не само работните оферти, които предоставяме на индивидуалните ни специалисти, но и внимателно подбираме кадрите, които изпращаме на интервюта за фирмите. За нас е по-важно качеството, а не количеството.

Ценности

Етичност

Дълбоко вярваме в наричаните от нас “човешка и бизнес етика”, според които ние не само спазваме официалния етичен кодекс на труда, но също така отказваме да работим с фирми които не уважават и ценят своите кадри.

Прецизност

За нас “клиентско обслужване” не е просто израз. Високо оценяваме нашето време и времето на клиентите си, затова работим с изключителна предцизност, точност и искреност в това да превърнем желанията на клиентите си в реалност.

Отдаденост

Ние от екипа на Human Capital Store наистина обичаме работата си. Независимо дали работим с фирмите или с индивидуалните специалисти, ние даваме всичко от себе си в работата си с тях.

Качество

Подбираме не само работните оферти, които предоставяме на индивидуалните ни специалисти, но и внимателно подбираме кадрите, които изпращаме на интервюта за фирмите. За нас е по-важно качеството, а не количеството.

concept employment management ,Employee Assessment ,Human Resour
concept employment management ,Employee Assessment ,Human Resour

Human Capital Store притежава сертификати в следните области:

Личностно тестване

Личностното тестване съдейства за откриването на съвпадения между изискванията на длъжността и профила на кандидата за работа на различни нива.
Дава информация за личността: силните страни на кандидата и областите, в които има нужда от развитие.
Оценява потенциала (интелект и умения за анализ на данни, наличие на стратегическо мислене, възможност за вземане на лидерски решения, способност за справяне в стресова обстановка)
Оценява нуждите от обучения
Подкрепя подбора на служители за мениджърски позиции или позиции с възможност за развитие
Подпомага създаването на програми за развитие на персонала
Чрез него се прави подготовка за програми за обучения на персонала
Извършва се наблюдение на поведението на персонала.

Human Capital Store притежава сертификати в следните области:

Личностно тестване

Личностното тестване съдейства за откриването на съвпадения между изискванията на длъжността и профила на кандидата за работа на различни нива.
Дава информация за личността: силните страни на кандидата и областите, в които има нужда от развитие.
Оценява потенциала (интелект и умения за анализ на данни, наличие на стратегическо мислене, възможност за вземане на лидерски решения, способност за справяне в стресова обстановка)
Оценява нуждите от обучения
Подкрепя подбора на служители за мениджърски позиции или позиции с възможност за развитие
Подпомага създаването на програми за развитие на персонала
Чрез него се прави подготовка за програми за обучения на персонала
Извършва се наблюдение на поведението на персонала.

Още от Human Capital Store…

Тест за оценка на ефективността на лидерските решения

Подбор на кандидати за високи длъжности (оценка на вярна преценка за ситуациите, подход за справяне с проблеми, лидерски стил според конкретните обстоятелства, способност да мотивира)
Оценка на капацитета и нуждите от развитие на вече наети мениджъри
Оценяване на капацитета на служители от различни нива
Програми за обучение и менторство.

Тест за оценка на мотивация и ценности

Подбор на кандидати за различни позиции
Оценка на желанието за постигане на цели и извършването на определена дейност
Фактори, които влияят на мотивацията на изследваното лице
Управление на кариерното развитие
Предпочитание към създаване на екипи
Желание за постигане на резултати
Стремеж към лидерска позиция.

Тест за оценка на риска

Този тест дава оценка на психологическата пригодност

За извършване на охранителна и правоохранителна дейност
За служба в сухопътната армия, военноморския флот и военновъздушните сили
За работа в електроцентрали
За работа в обществения транспорт, превози на пътници, контрол на въздушния транспорт
Покриващ изискванията за психологично изследване при достъп до класифицирана информация.

Екипът на Human Capital Store застава зад каузата, че успехът на всяка организация зависи от наемането на точните служители, притежаващи онзи комплекс от качества, приоритетно необходими за организацията. Искрено вярваме, че това се постига с използването на правилните подходи при тестването и оценяването на служителите.

Свържете се с нас

Освен че искрено обичаме работата си и високо ценим предоставяните от нас „Решения“, Human Capital Store също и предлага „Социално отговорни дейности“. Те целят да променят обществото ни към по-добро чрез подобряването на работната атмосфера и състоянието на индивидуалните специалисти.

×