Подбор

Подборът на служители е една от най – желаните услуги от портфолиото на Human Capital Store. Екипът ни е разработил 13 етапа, през които преминава процесът на подбор и селекция, защото ние знаем, че привличането и задържането на най – добрия кандидат е същественият елемент от успеха на бизнеса. Етапите са създадени така, че в партньорство с клиента ние:

 • преди да започнем подбор за дадена позиция определяме целите, които трябва да се постигнат
 • в партньорство и съгласувано с работодателя изграждаме визия за кандидата, който ще трябва да търсим
 • при всеки нов проект по подбор разработваме индивидуална стратегия за подхода ни при търсенето на подходящи кандидати
 • избираме инструменти, които да използваме в процеса на подбор за дадената позиция
 • по време на нашето сътрудничество даваме обратна връзка на клиента за това в какъв етап се намира процеса на подбор
 • след края на проекта по подбор, продължаваме комуникация с работодател и кандидат, за да съдействаме при нужда
concept of business development with personnel ,Human Resources
concept of business development with personnel ,Human Resources

Подбор

Подборът на служители е една от най – желаните услуги от портфолиото на Human Capital Store. Екипът ни е разработил 13 етапа, през които преминава процесът на подбор и селекция, защото ние знаем, че привличането и задържането на най – добрия кандидат е същественият елемент от успеха на бизнеса. Етапите са създадени така, че в партньорство с клиента ние:

 • преди да започнем подбор за дадена позиция определяме целите, които трябва да се постигнат
 • в партньорство и съгласувано с работодателя изграждаме визия за кандидата, който ще трябва да търсим
 • при всеки нов проект по подбор разработваме индивидуална стратегия за подхода ни при търсенето на подходящи кандидати
 • избираме инструменти, които да използваме в процеса на подбор за дадената позиция
 • по време на нашето сътрудничество даваме обратна връзка на клиента за това в какъв етап се намира процеса на подбор
 • след края на проекта по подбор, продължаваме комуникация с работодател и кандидат, за да съдействаме при нужда

Екипът на Human Capital Store мислим индивидуално за нуждите на всеки клиент, за да предложим стратегия, чрез която да достигнем до най – добрия кандидат за дадена позиция. Клиентите ни могат да избират от каталог с инструментите за набор и селекция които предлагаме в „магазина” на Human Capital Store. Екипът ни се ангажира с пълно съдействие при получаване на запитване.

Ценности

Етичност

Дълбоко вярваме в наричаните от нас “човешка и бизнес етика”, според които ние не само спазваме официалния етичен кодекс на труда, но също така отказваме да работим с фирми които не уважават и ценят своите кадри.

Прецизност

За нас “клиентско обслужване” не е просто израз. Високо оценяваме нашето време и времето на клиентите си, затова работим с изключителна предцизност, точност и искреност в това да превърнем желанията на клиентите си в реалност.

Отдаденост

Ние от екипа на Human Capital Store наистина обичаме работата си. Независимо дали работим с фирмите или с индивидуалните специалисти, ние даваме всичко от себе си в работата си с тях.

Качество

Подбираме не само работните оферти, които предоставяме на индивидуалните ни специалисти, но и внимателно подбираме кадрите, които изпращаме на интервюта за фирмите. За нас е по-важно качеството, а не количеството.

Ценности

Етичност

Дълбоко вярваме в наричаните от нас “човешка и бизнес етика”, според които ние не само спазваме официалния етичен кодекс на труда, но също така отказваме да работим с фирми които не уважават и ценят своите кадри.

Прецизност

За нас “клиентско обслужване” не е просто израз. Високо оценяваме нашето време и времето на клиентите си, затова работим с изключителна предцизност, точност и искреност в това да превърнем желанията на клиентите си в реалност.

Отдаденост

Ние от екипа на Human Capital Store наистина обичаме работата си. Независимо дали работим с фирмите или с индивидуалните специалисти, ние даваме всичко от себе си в работата си с тях.

Качество

Подбираме не само работните оферти, които предоставяме на индивидуалните ни специалисти, но и внимателно подбираме кадрите, които изпращаме на интервюта за фирмите. За нас е по-важно качеството, а не количеството.

Online Employee Assessment ,concept of business development with
Online Employee Assessment ,concept of business development with

Подборът, който Human Capital Store предлага…

може да се раздели в няколко категории:

 • Стандартният ни подбор е съставен от 13 етапа, в процес на които изграждаме профил на позицията, на кандидата и изготвяме стратегия за достигане до кандидатите, като съгласуваме на всеки етап с клиента ни. Селектираме по документи хората, заявили интерес и провеждаме интервюта. На следващ етап изпращаме подходящите кандидати към клиента ни и съдействаме за организиране на интервютата. Стремим се в рамките на договорения предварително период да достигнем до най – подходящия за позицията кандидат.
 • Масов подбор – Предлагаме тази услуга, когато клиентът ни търси голям брой служители за една позиция. За да реализираме проекта в срок, екипът ни от консултанти провежда едновременно интервюта с няколко кандидата, като оптималният брой е 15 – 20 човека. Имаме различни предложения за формата на интервю и избираме най – подходящия за позицията в партньорство с клиента ни. При предоставянето на услугата „Масов подбор” преминаваме през повечето от 13те етапа на Human Capital Store за провеждане на подбор.
 • Executive search е услуга, при която екипът ни влиза в директен контакт с потенциални кандидати, за които сме направили предварително проучване и са подходящи за нашето търсене. Чрез този вид на подбора си поставяме за цел да привлечем вниманието на потенциални кандидати и да предизвикаме интереса им във връзка с определена възможност, която клиента ни предоставя чрез нас.

Екипът на Human Capital Store мислим индивидуално за нуждите на всеки клиент, за да предложим стратегия, чрез която да достигнем до най – добрия кандидат за дадена позиция. Клиентите ни могат да избират от каталог с инструментите за набор и селекция които предлагаме в „магазина” на Human Capital Store. Екипът ни се ангажира с пълно съдействие при получаване на запитване.

Подборът, който Human Capital Store предлага…

може да се раздели в няколко категории:

 • Стандартният ни подбор е съставен от 13 етапа, в процес на които изграждаме профил на позицията, на кандидата и изготвяме стратегия за достигане до кандидатите, като съгласуваме на всеки етап с клиента ни. Селектираме по документи хората, заявили интерес и провеждаме интервюта. На следващ етап изпращаме подходящите кандидати към клиента ни и съдействаме за организиране на интервютата. Стремим се в рамките на договорения предварително период да достигнем до най – подходящия за позицията кандидат.
 • Масов подбор – Предлагаме тази услуга, когато клиентът ни търси голям брой служители за една позиция. За да реализираме проекта в срок, екипът ни от консултанти провежда едновременно интервюта с няколко кандидата, като оптималният брой е 15 – 20 човека. Имаме различни предложения за формата на интервю и избираме най – подходящия за позицията в партньорство с клиента ни. При предоставянето на услугата „Масов подбор” преминаваме през повечето от 13те етапа на Human Capital Store за провеждане на подбор.
 • Executive search е услуга, при която екипът ни влиза в директен контакт с потенциални кандидати, за които сме направили предварително проучване и са подходящи за нашето търсене. Чрез този вид на подбора си поставяме за цел да привлечем вниманието на потенциални кандидати и да предизвикаме интереса им във връзка с определена възможност, която клиента ни предоставя чрез нас.

Екипът на Human Capital Store мислим индивидуално за нуждите на всеки клиент, за да предложим стратегия, чрез която да достигнем до най – добрия кандидат за дадена позиция. Клиентите ни могат да избират от каталог с инструментите за набор и селекция които предлагаме в „магазина” на Human Capital Store. Екипът ни се ангажира с пълно съдействие при получаване на запитване.

Свържете се с нас

Освен че искрено обичаме работата си и високо ценим предоставяните от нас „Решения“, Human Capital Store също и предлага „Социално отговорни дейности“. Те целят да променят обществото ни към по-добро чрез подобряването на работната атмосфера и състоянието на индивидуалните специалисти.

×