Selection

Recruiting is one of the most desired services from the Human Capital Store portfolio. Our team has developed 13 stages through which the selection and selection process goes, because we know that attracting and retaining the best candidate is the essential element of business success. The stages are created so that in partnership with the client we:

 • before we start recruiting for a given position, we define the goals to be achieved
 • in partnership and agreed with the employer, we build a vision for the candidate we will have to look for
 • for each new recruitment project, we develop an individual strategy for our approach to the search for suitable candidates
 • select tools to use in the selection process for the given position
 • during our cooperation we give feedback to the client about what stage the selection process is at
 • after the end of the recruitment project, we continue communication with employer and candidate to assist if needed

Подбор

Подборът на служители е една от най – желаните услуги от портфолиото на Human Capital Store. Екипът ни е разработил 13 етапа, през които преминава процесът на подбор и селекция, защото ние знаем, че привличането и задържането на най – добрия кандидат е същественият елемент от успеха на бизнеса. Етапите са създадени така, че в партньорство с клиента ние:

 • преди да започнем подбор за дадена позиция определяме целите, които трябва да се постигнат
 • в партньорство и съгласувано с работодателя изграждаме визия за кандидата, който ще трябва да търсим
 • при всеки нов проект по подбор разработваме индивидуална стратегия за подхода ни при търсенето на подходящи кандидати
 • избираме инструменти, които да използваме в процеса на подбор за дадената позиция
 • по време на нашето сътрудничество даваме обратна връзка на клиента за това в какъв етап се намира процеса на подбор
 • след края на проекта по подбор, продължаваме комуникация с работодател и кандидат, за да съдействаме при нужда

Екипът на Human Capital Store мислим индивидуално за нуждите на всеки клиент, за да предложим стратегия, чрез която да достигнем до най – добрия кандидат за дадена позиция. Клиентите ни могат да избират от каталог с инструментите за набор и селекция които предлагаме в „магазина” на Human Capital Store. Екипът ни се ангажира с пълно съдействие при получаване на запитване.

×