Нашият клиент е един от най-големите производители на неорганични фуражни фосфати в Европа с местоположение гр. Девня. Поради увеличаване на обема на работа на нашият клиент, Human Capital Store търси Старши Лаборант

Отговорности:

 • Подготвяне на проби от суровини и крайни продукти
 • Извършване на тестови анализи
 • Проследяване на резултатите от анализите
 • Предаване на резулатите на технологичен отдел
 • Участие в технологични анализи с цел подобрение на качеството на продукта и намаляване на загубите
 • Подготовка на анализи с цел разработка на нови продукти
 • Участие в калибриране на апаратите в лабораторията
 • Поръчка на суровини и оборудване при необходимост
 • Попълване на дневни и месечни отчети
 • Извършване на анализи на използваните в лабораторията методи, вътрешната организация на работа и натовареността
 • Активна комуникация с всички колеги в Групата

Необходими знания и умения за тази длъжност:

 • Химическо образование
 • Опит в лаборатория
 • Отговорност и умение за работа в екип
 • Компютърна грамотност
 • Много добро ниво на английски език /писмено и говоримо/

Клиентът предлага:

 • Дългосрочна заетост
 • Обучение в процес на работа
 • Възможност за работа върху иновативни продукти
 • Осигурен превоз, храна, допълнително здравно осигуряване

Можете да кандидатствате като ни изпратите автобиографията си.

Human Capital Store притежава лиценз за предоставяне на посреднически услуги с номер 1783 / 30.09.2014

Увведомяваме Ви, че данните, които ни предоставяте, се обработват и съхраняват в съответствие с изискванията на ЗЗЛД и подлежат на специален режим на защита.

 

Грешка: Формата за контакт не е намерена.

Spread the love