,

Успешен начин за търсене на нови служители

Humancapitalstore.com--Dovolni-Sluviteli--1

Компаниите за подбор на служители все по-осезаемо започват да бъдат ключов фактор за успешното привличане на кандидати. Графикът на управителите и мениджърите често е запълнен за седмици напред. Те нямат време да селектират кандидати, да организират интервюта и да отделят внимание на срещите. В този момент външната услуга „подбор на служители” започва да бъде належаща. HR консултантите в компаниите за подбор отделят ресурси, за да запознаят кандидатите с фирмата, в която кандидатстват и да ги въведат в ролята на позицията. Обръщат внимание върху индивидуалните потребности на всеки от хората, с които разговарят и използват разнообразни подходи, за да привлекат най-подходящия кандидат, като срещнат нуждите на работодателя с търсенето на кандидата. Елена Николова е следващият участник в проекта на Human Capital Store „Кандидатите споделят”. Ето какви са нейните впечатления от комуникация с компании за подбор на служители в процеса на търсене на работа.

HCS: За какви позиции кандидатствате в момента, Елена?

Елена: Търся си работа на административни длъжности.

HCS: Колко години е Вашият професионален опит?

Елена: 25 години.

HCS: Защо търсите работа?

Елена: Искам да намеря сериозна компания, която отговаря на критериите ми за коректни взаимоотношения.

HCS: Какви канали за намиране на работа използвате?

Елена: Търся в сайтове за работа.

HCS: Срещала ли сте случай, който според Вас е пример за добра практика при процеса за подбор?

Елена: Имам добри впечатления, когато фирмата, имаща нужда от нови служители, наема компания, която да търси и да се среща с кандидатите. Интервютата се водят професионално, от психолози. Кандидатът получава насоки, коректно и адекватно отношение. Много ми хареса, че в последните мои интервюта получих от HR Консултанта подробна информация за компанията, в която кандидатствам. Това беше важно за мен, за да мога да взема решение как да продължа в сегашната си професонална ситуация.

HCS: Имате ли впечатление за метод, използван в процеса на подбор, който според Вас е най-ефективен?

Елена: Намирам директният и свободен разговор с кандидата за по-успешен и предразполагащ пред интервю, проведено с тестове и анкети.

HCS: Бихме искали да поговорим и за случай, който според Вас е пример за лоша практика при процеса на подбор?

Елена: Имам един много неприятен случай с компания за подбор на служители. В първите две интервюта HR консултантът не ми беше представил в пълнота позицията, беше спестил част от задълженията, които аз определям като неприятни. В срещата с работодателя се получи разминаване – останахме взаимно неудовлетворени, в последствие се отказах. Резултатът беше ценно време, което напълно излишно изгубихме.

HCS: Какво е важно за Вас, за да приемете дадено предложение?

Елена: В голяма степен да отговаря на изискванията ми за локация и за заплата. Компанията да назначава служителите си съобразно трудовото и осигурително законодателство, да бъде надежден и коректен работодател.

HCS: Как търсите информация за бъдещ работодател?

Елена: Чета форуми в интернет и използвам лични контакти.

HCS: В края на разговора ни, какво е посланието Ви към читателите?

Елена: Можете да се доверите на компаниите за подбор на служители. Ще се срещнете с професионалисти, които могат да намерят подходяща за Вас позиция и ще спестите излишни срещи и загуба на време.

Spread the love