,

Технически ръководител

Търсим Технически ръководител в строителството. Клиентът ни стартира дейността си през 2016 г. като предлага пълен инженеринг на услугите по изграждане на обекти на ниско и високо строителство, ремонтни и консервационни дейности и реконструкции.

Основните отговорности за тази позиция включват:

–      Организация за изпълнение на СМР;

–      Контрол на качеството;

–      Заявка за необходимите материали;

–      Провеждане на инструктажи;

–      Отчетност за изпълнените СМР.

Изискванията са:

–      Релевантно средно или висше образование;

–      Шофьорска книжка;

–      Да изпълнява поставените задачи в срок;

–      Да проявява инициатива за постигане на заложените цели.

Предложението:

–      5 дневна работна седмица с работно време от 8:00ч. до 17:00ч.;

–      Служебни мобилен телефон и автомобил;

–      Трудов договор, съобразен с трудовото законодателство.

Можете да кандидатствате, като ни изпратите автобиография си.
Human Capital Store притежава лиценз за предоставяне на посреднически услуги номер: 1783/ 30.09.2014

Услугите ни към кандидатите са безплатни.

Уведомяваме Ви, че данните, които ни предоставяте, се обработват и съхраняват в съответствие с изискванията на ЗЗЛД и подлежат на специален режим на защита.

Грешка: Формата за контакт не е намерена.

Spread the love