Счетоводител

Ние от Human Capital Store, търсим „Счетоводител“ за наш клиент, който е производител на семейни развлекателни центрове и качествени закрити детски площадки в Европа с офиси и производство в Северна Америка, Европа и Азия. Основната отговорност, която фирмата е поела, е към децата, позволявайки им да се забавляват със семействата си в безопасна среда.
Търсите нов професионален дом, страхотни колеги и благоприятна среда, в която да допринасяте с познанията ви по счетоводство.

Вашите задължения на позиция „Счетоводител“, са:
– Обработване на транзакциите на клиенти и доставчици (онлайн банкиране и обработка на счетоводни записи).
– Изготвяне на фактури.
– Подготовка на отчети за разходите на подотчетни лица, процедури по командироване на служители.
– Подготовка на декларации по ДДС. Участие в ДДС и НАП проверки. Месечни/тримесечни отчети към НСИ и БНБ.
– Отчитане на разходи, проследяване и подпомагане на инвентаризацията на дълготрайни материални и нематериални активи.
– Съдействие при изготвяне на ГФО и финансов одит на дружеството.

Накратко: Вие работите по разнородни задачи, за които се изискват счетоводни умения.

Запознат/а сте със споменатите задължения. Имате придобити счетоводни умения по време на вашето обучение и професионалния Ви опит в счетоводството. От съществено значение е да сте в състояние да работите със счетоводен софтуер „Ажур“ и владеете английски език на работно ниво (А2-Б1). Умеете да спазвате срокове, вътрешни правила и нормативни наредби. Притежавате аналитична мисъл, прецизност и внимание към детайла. Вие сте добре дошли да станете част от екипа.

Клиентът ни Ви предлага:
– Пет дневна работна седмица – от понеделник до петък.
– 8 часова работна седмица /възможно е плаващо работно време/.
– Почива се събота и неделя и на всички български национални празници.
– Въвеждащо обучение от 1 до 3 месеца.
– Стартово възнаграждение от 2 000 лева нето.
– Допълнително здравно осигуряване, мобилен телефон и освежаващи напитки в офиса.
– Платен годишен отпуск в размер на 20 работни дни. В случай, че Служителят работи при условията на ненормиран работен ден по смисъла на чл. 139а от Кодекса на труда. Служителят има право на допълнителен платен годишен отпуск в размер на 5 работни дни.

Може да кандидатствате, като ни изпратите автобиографията си.


Human Capital Store притежава лиценз за предоставяне на посреднически услуги номер: 1783/ 30.09.2014.
Услугите към кандидатите са безплатни.
Уведомяваме Ви, че данните, които ни предоставяте, се обработват и съхраняват в съответствие с изискванията на ЗЗЛД и подлежат на специален режим на защита.

Грешка: Формата за контакт не е намерена.

 

Spread the love