Счетоводител

Ние от Human Capital Store търсим Счетоводител, който да допълни екипа от опитни и висококвалифицирани в своята област служители. Дружеството е специализирано в сферата на счетоводните и консултантски услуги, по-специално в  дейности  свързани с вътрешно – общностно  движения на стоките  на територията на Европейския съюз, трети страни и  територии ( Турция, Сърбия , Македония).

Какви ще бъдат отговорностите:

– Осчетоводяване и издаване на приходни и разходни фактури на банка;

– Осчетоводяване на отчети  на подотчетни лица;

– Работа с касови  наличности;

– Работа със софтуер;

– Месечно  подаване на  ДДС  декларации;

– Подаване на интрастат декларации;

– Начисляване на  ведомости за перосонал;

 

Какви са изискванията към кандидата:

– Добро ниво на английски език – говоримо и писмено (B2);

– Владеенето на френски език ще се счита за предимство

– Много добра компютърна грамотност (Outlook, Excel, Word);

– Опит на подобна длъжност минимум 3 години;

– Висше образование в сферата на икономиката ще се счита за предимство;

– Да притежава административни умения;

– Самостоятелно вземане на решени и добра комуникативност.

Предложението на клиента е:

– Гъвкаво работно време от понеделник до петък от 9:00 – 20:00 (с регламентирана обедна почивка);

– Допълнително здравно осигуряване;

– Сключен договор със здравни заведения;

– Коректни трудови взаимоотношения;

– Интересна и динамична работа;

– Възможност за кариерно развитие.

Може да кандидатствате, като ни изпратите автобиографията си на имейл:

office@humancapitalstores.com

Human Capital Store  притежава лиценз за предоставяне на посреднически услуги номер : 1783/ 30.09.2014.

Услугите към кандидатите са безплатни.

Уведомяваме Ви, че данните, които ни предоставите, се обработват и съхраняват в съответствие с изискванията на ЗЗЛД и подлежат на специален режим на защита.

Spread the love