,

Ръководител проекти

Ние от Human Capital Store сме се заели да намерим Ръководител проекти, който да допълни екипа от маркетингови консултанти на нашия клиент. Работодателят предлага качествени и креативни услуги в областта на маркетинга, връзките с обществеността и рекламата. Кандидатите може да бъдат без опит, но с желание и умение да възприемат опита на доказала се компания с дългогодишна история в своята област.

Какви са предизвикателствата на работата:

 • Среща с клиентите с цел да се получи информация относно вида услуга, която ще се предостави;
 • Да познава в детайли маркетинговите изисквания на всеки клиент;
 • Организиране и проследяване на целия работен процес за даден клиент;
 • Ръководител проекти трябва да познава добре оперативната работа на хората, които ръководи, за да бъде проектът успешен;
 • Създаване, следене и проверяване на текстовете, които се пишат за различните проекти;
 • Работа и с други типове съдържание – изображения, видео, презентации;
 • Участие в изготвянето на оферти;
 • Търсене на най-добрите условия и цени с цел оптимизиране на работата в компанията.

Успешният Ръководител проекти:

 • Познава отлично българската граматика;
 • Има опит в работата със следните MS приложения – Word, Excel, Outlook, PowerPoint;
 • Отнася се отговорно и прецизно към поетите проекти;
 • Организира самостоятелно работния си процес;
 • Умее да преценява дали и в каква посока е необходимо да се промени работата по даден проект;
 • Използва креативно мислене в работата си;
 • Може да работи едновременно по няколко задачи, без това да повлиява на качеството на работа.

Компанията предлага:

 • Работа в колегиална и сплотена среда;
 • Възможност да изберете в колко часа да стартира работния Ви ден;
 • Поемане на транспортни разходи при посещение на клиенти;
 • Напитки и плодове по време на работа;
 • При извънредна работа служителят избира как да бъде компенсиран;
 • Годишно преразглеждане на месечното възнаграждение;
 • Бонуси за Коледа и при работа по голям и сложен проект;
 • Коректни трудови отношения.

Може да кандидатствате, като ни изпратите автобиографията си.

Human Capital Store  притежава лиценз за предоставяне на посреднически услуги номер : 1783/ 30.09.2014.

Услугите към кандидатите са безплатни.

Уведомяваме Ви, че данните, които ни предоставите, се обработват и съхраняват в съответствие с изискванията на ЗЗЛД и подлежат на специален режим на защита.

Целите, за които ще използваме Вашите данни са:

– да Ви бъдем полезни при намирането на нова и/или по-добра работа, стаж или друга форма на заетост;

– да Ви изпращаме съобщения по имейл, телефон, социални мрежи, регулярна поща.

Грешка: Формата за контакт не е намерена.

Spread the love