,

Помощник на техническия ръководител

Поради увеличаване на обема на работа на наш клиент, ние от Human Capital Store, търсим „Помощник на техническия ръководител“ в строителството. Клиентът ни стартира дейността си през 2016г. и предлага пълен инженеринг на услугите по изграждане на обекти на ниско и високо строителство, ремонтни и консервационни дейности и реконструкции.

 Основните отговорности на „Помощник на техническия ръководител“  включват участие в:

– организацията за изпълнение на СМР.
– контрола на качеството.
– заявка за необходимите материали.
– провеждането на инструктажи.
– отчетността за изпълнените СМР.

 

Тази позиция е подходяща и за студенти, които имат възможност да съчетават университета с работата си, както и за току-що завършили релевантното висше образование.

Позицията дава възможност на кандидата да работи на 4,6 или 8 часов работен ден.

Изискванията на клиента ни са, кандидатът да притежава шофьорска книжка, да притежава желание за работа и да проявява инициатива за постигане на заложените цели.

Клиентът ни предлага:

–    Въвеждащо обучение.

–    Пет дневна работна седмица – от понеделник до петък. С работно време от 08:00 часа до 17:00 часа.

–    Почива се събота и неделя, както и на всички български национални празници.

–    Трудов договор, съобразен с българското законодателство.

–    Покриване на разходите за мобилен телефон и служебните пътувания.

 

Можете да кандидатствате, като ни изпратите автобиография си.

Human Capital Store притежава лиценз за предоставяне на посреднически услуги номер: 1783/ 30.09.201 Услугите ни към кандидатите са безплатни. Уведомяваме Ви, че данните, които ни предоставяте, се обработват и съхраняват в съответствие с изискванията на ЗЗЛД и подлежат на специален режим на защита.

Грешка: Формата за контакт не е намерена.


Spread the love