,

Когато посоката е правилна, разстоянието, което ни дели от целта …..

Spread the love