Когато някой ми каже “хе”, това не означава, че …

Spread the love