,

“Хюмън Кепитал Стор” ЕООД със Споразумение за сътрудничество с Инвест София

human-capotal-store15

Столичната агенция за приватизация и инвестиции (Инвест София) сключи Меморандум за сътрудничество с компанията за управление на човешките ресурси “Хюмън Кепитал Стор” ЕООД (Human Capital Store). Подписването на споразумението е част от политиката на Инвест София да установи работещи партньорства с голям брой представителни организации в различни области и заедно с тях да развива икономическата среда, качеството на живот и човешкия капитал в столицата.

Организациите ни проведоха среща на 12 октомври 2022 г. Документът беше подписан от главният изпълнителен директор на Инвест София д-р Мария Христова и Мирослава Николова Хаджийска, управител на Human Capital Store.

Столичната Human Capital Store предоставя услуги по подбор, задържане и обучение на кадри. Фирмата консултира и е посредник на клиентите си за административни изисквания и счетоводни услуги. Екипът на компанията е сертифициран да работи с адаптирани за България личностни тестове за оценяване, а съвместно с партниращи организации предоставя и центрове за оценка/развитие, оценка на организационния климат и др.

Партньорството между Инвест София и Human Capital Store ще допринесе за установяване на сътрудничество между двете страни при организиране на търговски панаири, изложения, конференции, семинари и други подобни дейности, в които участие да вземат и техни партньори, както и за предоставяне на възможности за национални, европейски и световни партньорства с цел реализация на различни проекти, които да спомогнат за развитието на София.

С подписването на Меморандума Human Capital Store става част и от партньорската мрежа по инициативата Sofia IS – първата у нас градска програма за сътрудничество между местната администрация и установени компании за предоставяне на интегрирано безплатно обслужване към предприемачи, които искат да развиват бизнес в столицата. При инвеститорски запитвания организациите ни ще си сътрудничат по предоставянето на специализирани и конкретни по даден казус решения в областта на човешките ресурси за местни и международни компании.

Spread the love