, , ,

Директор на частна детска градина

Human Capital Store търси Директор на частна детска градина.

Дейностите, които описват позицията са:
– Планиране, организация и контрол на цялостната работа в детската градина.
– Организиране на процеса по изготвянето на програмата за обучение.
– Ежедневна комуникация с родителите, насочва, съветва и информира за обективните постижения и състояние на децата.
– Провеждане на индивидуални срещи с нови семейства, които желаят детето им да посещава детската градина, като ги запознава с начина на работа.
– Изготвяне на график на работа за останалите колеги.
– Следи и контролира работата на учителите по отношение грижата към децата и провеждането на занимания.
– Изготвяне на нужната документация към контролиращите органи – МОН, РУО, РЗИ и др.
– Предложения за развиването на учебната дейност в детската градина /следи за разнообразни, подходящи методики на обучение, които допълнително да обогатяват детското развитие и светоглед – Монтесори, Валвдорф, методи за обучение по английски и много други/.
– Проучва и дава насоки за закупуване на подходяща литература в помощ на учителите.
– Активно участие в организацията и провеждането на тържества и други събития в детската градина.
– Организира провеждането на допълни ателиета и гости в детската градина с подходяща и развиваща за децата насоченост и тематика.
– Подготвя и изпраща седмична информация по e-mail за всяка група.
– При необходимост провежда интервюта за работа.
– Провежда цялостна система за оценка и мотивация работата на учителите.
– Извършва въвеждащи обучения на новопостъпили колеги.
– Следи за цялостното опазване здравето и живота на децата съвместно с учителите и медицинската сестра на детската градина.

Изисквания към кандидатите:
– Не по-малко от 5 години учителски трудов стаж
– Диплом за завършена образователно-квалификационна степен Бакалавър или Магистър по специалност Педагогика, Учител или Детски учител.
– Професионална компетентност
– Знания за съществуващите нормативни документи и умения за спазването на заложените в тях изисквания и процедури
– Способност за приемане на предложения и препоръки от екипа и/или родители.
– Инициативност по отношение организацията на работа в детската градина.
– Компютърни умения, необходими за поддържането на изрядна документация.

Какво ще получите
– Да бъдете част от малък и сплотен екип.
– Работно време от 08:00ч. до 17:00ч., работна седмица от понеделник до петък.
– Възможност за допълнителни обучения и курсове.
– Увеличаване на заплащането след постигнати високи резултати.

Може да кандидатствате, като ни изпратите автобиографията си.
Human Capital Store притежава лиценз за предоставяне на посреднически услуги номер : 1783/ 30.09.2014.

Услугите към кандидатите са безплатни.

Уведомяваме Ви, че данните, които ни предоставите, се обработват и съхраняват в съответствие с изискванията на ЗЗЛД и подлежат на специален режим на защита.

Целите, за които ще използваме Вашите данни са:
да Ви бъдем полезни при намирането на нова и/или по-добра работа, стаж или друга форма на заетост;
да Ви изпращаме съобщения по имейл, телефон, социални мрежи, регулярна поща.

Грешка: Формата за контакт не е намерена.

Spread the love