Неуспехът – това е просто възможност да започнеш отначало, но вече по-мъдро.

Spread the love