Tag Archive for: консултант

За Разград Human Capital Store търси Кредитен Консултант. Клиентът ни е с основен предмет на дейност кредитни консултации и посредничество и има изградени дългосрочни взаимоотношения с водещите банкови институции и лизингови компании в България. Компанията е част от холдингова структура заедно със застрахователен брокер и бизнесите се развиват в тясно сътрудничество и по утвърдени стандарти на работа.

За да бъдете част от екипа на нашият клиент не нужен опит и/или познания с кредитни институции, а да можете да комуникирате с различни хора, както и:

– да имате желание да учите,

– да можете да анализирате и сравнявате документи с различна информация,

– да вниквате в спецификите на всеки един клиент, за да сте наясно какво предложение е най-подходящо за него.

Отговорностите на тази позиция са:

 • Компетентно съдействие на клиенти за получаване на:

Потребителски кредити за частни лица

Ипотечни кредити за частни лица

Лизинг

Кредити за юридически лица

Рефинансиране на текущи задължения

ПОД пенсионно осигуряване

 • Преговаряне с финансови компании, за да се постигне изгоден и най-подходящ финансов продукт за клиента;
 • Оказване на помощ на клиента от получаване на запитване, до получаване на средствата
 • Консултиране на клиентите относно условията в кредитните предложения, които са с малък шрифт
 • Подготовка на целия набор от документи, изискуеми от финансовите институции
 • Изготвяне на предложение за оптимизиране на месечните погасителни вноски или варианти за рефинансиране на настоящите кредити при по-изгодни условия.

Предложението:

 • Дружеството работи в много тясно сътрудничество със застрахователен брокер и всеки Кредитен Консултант има достъп до голяма база данни от потенциални клиенти
 • Трудов договор с петдневна работна седмица и 20 дни платен годишен отпуск
 • Въвеждане в спецификите на работа и последващо съдействие и подкрепа от мениджърите на компанията
 • Ако имате за цел да получавате петцифрена заплата, можете да я постигнете с отлично работеща схема на заплащане, но ако до сега нямате опит с такъв тип заплащане, клиентът ни е склонен да предложи първите до 3 месеца да получавате нетното възнаграждение, което сте получавал/а на последната ви работа, за да се убедите в модела на работа, който се предлага от компанията.

Може да кандидатствате, като ни изпратите автобиографията си.

Human Capital Store притежава лиценз за предоставяне на посреднически услуги номер: 1783/ 30.09.2014.

Услугите към кандидатите са безплатни.Уведомяваме Ви, че данните, които ни предоставяте, се обработват и съхраняват в съответствие с изискванията на ЗЗЛД и подлежат на специален режим на защита.

  За Лом Human Capital Store търси Кредитен Консултант. Клиентът ни е с основен предмет на дейност кредитни консултации и посредничество и има изградени дългосрочни взаимоотношения с водещите банкови институции и лизингови компании в България. Компанията е част от холдингова структура заедно със застрахователен брокер и бизнесите се развиват в тясно сътрудничество и по утвърдени стандарти на работа.

  За да бъдете част от екипа на нашият клиент не нужен опит и/или познания с кредитни институции, а да можете да комуникирате с различни хора, както и:

  – да имате желание да учите,

  – да можете да анализирате и сравнявате документи с различна информация,

  – да вниквате в спецификите на всеки един клиент, за да сте наясно какво предложение е най-подходящо за него.

  Отговорностите на тази позиция са:

  • Компетентно съдействие на клиенти за получаване на:

  Потребителски кредити за частни лица

  Ипотечни кредити за частни лица

  Лизинг

  Кредити за юридически лица

  Рефинансиране на текущи задължения

  ПОД пенсионно осигуряване

  • Преговаряне с финансови компании, за да се постигне изгоден и най-подходящ финансов продукт за клиента;
  • Оказване на помощ на клиента от получаване на запитване, до получаване на средствата
  • Консултиране на клиентите относно условията в кредитните предложения, които са с малък шрифт
  • Подготовка на целия набор от документи, изискуеми от финансовите институции
  • Изготвяне на предложение за оптимизиране на месечните погасителни вноски или варианти за рефинансиране на настоящите кредити при по-изгодни условия.

  Предложението:

  • Дружеството работи в много тясно сътрудничество със застрахователен брокер и всеки Кредитен Консултант има достъп до голяма база данни от потенциални клиенти
  • Трудов договор с петдневна работна седмица и 20 дни платен годишен отпуск
  • Въвеждане в спецификите на работа и последващо съдействие и подкрепа от мениджърите на компанията
  • Ако имате за цел да получавате петцифрена заплата, можете да я постигнете с отлично работеща схема на заплащане, но ако до сега нямате опит с такъв тип заплащане, клиентът ни е склонен да предложи първите до 3 месеца да получавате нетното възнаграждение, което сте получавал/а на последната ви работа, за да се убедите в модела на работа, който се предлага от компанията.

  Може да кандидатствате, като ни изпратите автобиографията си.

  Human Capital Store притежава лиценз за предоставяне на посреднически услуги номер: 1783/ 30.09.2014.

  Услугите към кандидатите са безплатни.Уведомяваме Ви, че данните, които ни предоставяте, се обработват и съхраняват в съответствие с изискванията на ЗЗЛД и подлежат на специален режим на защита.

   За Велико Търново Human Capital Store търси Кредитен Консултант. Клиентът ни е с основен предмет на дейност кредитни консултации и посредничество и има изградени дългосрочни взаимоотношения с водещите банкови институции и лизингови компании в България. Компанията е част от холдингова структура заедно със застрахователен брокер и бизнесите се развиват в тясно сътрудничество и по утвърдени стандарти на работа.

   За да бъдете част от екипа на нашият клиент не нужен опит и/или познания с кредитни институции, а да можете да комуникирате с различни хора, както и:

   – да имате желание да учите,

   – да можете да анализирате и сравнявате документи с различна информация,

   – да вниквате в спецификите на всеки един клиент, за да сте наясно какво предложение е най-подходящо за него.

   Отговорностите на тази позиция са:

   • Компетентно съдействие на клиенти за получаване на:

   Потребителски кредити за частни лица

   Ипотечни кредити за частни лица

   Лизинг

   Кредити за юридически лица

   Рефинансиране на текущи задължения

   ПОД пенсионно осигуряване

   • Преговаряне с финансови компании, за да се постигне изгоден и най-подходящ финансов продукт за клиента;
   • Оказване на помощ на клиента от получаване на запитване, до получаване на средствата
   • Консултиране на клиентите относно условията в кредитните предложения, които са с малък шрифт
   • Подготовка на целия набор от документи, изискуеми от финансовите институции
   • Изготвяне на предложение за оптимизиране на месечните погасителни вноски или варианти за рефинансиране на настоящите кредити при по-изгодни условия.

   Предложението:

   • Дружеството работи в много тясно сътрудничество със застрахователен брокер и всеки Кредитен Консултант има достъп до голяма база данни от потенциални клиенти
   • Трудов договор с петдневна работна седмица и 20 дни платен годишен отпуск
   • Въвеждане в спецификите на работа и последващо съдействие и подкрепа от мениджърите на компанията
   • Ако имате за цел да получавате петцифрена заплата, можете да я постигнете с отлично работеща схема на заплащане, но ако до сега нямате опит с такъв тип заплащане, клиентът ни е склонен да предложи първите до 3 месеца да получавате нетното възнаграждение, което сте получавал/а на последната ви работа, за да се убедите в модела на работа, който се предлага от компанията.

   Може да кандидатствате, като ни изпратите автобиографията си.

   Human Capital Store притежава лиценз за предоставяне на посреднически услуги номер: 1783/ 30.09.2014.

   Услугите към кандидатите са безплатни.Уведомяваме Ви, че данните, които ни предоставяте, се обработват и съхраняват в съответствие с изискванията на ЗЗЛД и подлежат на специален режим на защита.

    За наш клиент търсим продавач-консултант в магазин за информационни и комуникационни технологии. ИТ компанията е в услуга и помощ на бизнеса в България, основавайки се цялостно на професионалното обслужване на малки и средни фирми, като поддръжка на компютърни и сървърни системи, системи за видеонаблюдение и други.

    Кандидатът трябва да притежава:

    • Комуникативност, любезност и отзивчивост.
    • Търговски усет и работа в екип.
    • Компютърна грамотност.

    Задълженията за тази позиция:

    • Продажба на аксесоари за компютри.
    • Прием на лаптопи за ремонт.
    • Създаване на фактури.

    Компанията предлага:

    • Работно време, понеделник – петък, 10:00ч. – 18:00ч.
    • Възнаграждение 1 200лв. нето.
    • Удобна локация и комфортно работно място.

    Може да кандидатствате, като ни изпратите автобиографията си.

    Human Capital Store притежава лиценз за предоставяне на посреднически услуги номер: 1783/ 30.09.2014.

    Услугите към кандидатите са безплатни.Уведомяваме Ви, че данните, които ни предоставяте, се обработват и съхраняват в съответствие с изискванията на ЗЗЛД и подлежат на специален режим на защита.

    Грешка: Формата за контакт не е намерена.

    За Варна Human Capital Store търси Кредитен Консултант. Клиентът ни е с основен предмет на дейност кредитни консултации и посредничество и има изградени дългосрочни взаимоотношения с водещите банкови институции и лизингови компании в България. Компанията е част от холдингова структура заедно със застрахователен брокер и бизнесите се развиват в тясно сътрудничество и по утвърдени стандарти на работа.

    За да бъдете част от екипа на нашият клиент не нужен опит и/или познания с кредитни институции, а да можете да комуникирате с различни хора, както и:

    – да имате желание да учите,

    – да можете да анализирате и сравнявате документи с различна информация,

    – да вниквате в спецификите на всеки един клиент, за да сте наясно какво предложение е най-подходящо за него.

    Отговорностите на тази позиция са:

    • Компетентно съдействие на клиенти за получаване на:

    Потребителски кредити за частни лица

    Ипотечни кредити за частни лица

    Лизинг

    Кредити за юридически лица

    Рефинансиране на текущи задължения

    ПОД пенсионно осигуряване

    • Преговаряне с финансови компании, за да се постигне изгоден и най-подходящ финансов продукт за клиента;
    • Оказване на помощ на клиента от получаване на запитване, до получаване на средствата
    • Консултиране на клиентите относно условията в кредитните предложения, които са с малък шрифт
    • Подготовка на целия набор от документи, изискуеми от финансовите институции
    • Изготвяне на предложение за оптимизиране на месечните погасителни вноски или варианти за рефинансиране на настоящите кредити при по-изгодни условия.

    Предложението:

    • Дружеството работи в много тясно сътрудничество със застрахователен брокер и всеки Кредитен Консултант има достъп до голяма база данни от потенциални клиенти
    • Трудов договор с петдневна работна седмица и 20 дни платен годишен отпуск
    • Въвеждане в спецификите на работа и последващо съдействие и подкрепа от мениджърите на компанията
    • Ако имате за цел да получавате петцифрена заплата, можете да я постигнете с отлично работеща схема на заплащане, но ако до сега нямате опит с такъв тип заплащане, клиентът ни е склонен да предложи първите до 3 месеца да получавате нетното възнаграждение, което сте получавал/а на последната ви работа, за да се убедите в модела на работа, който се предлага от компанията.

    Може да кандидатствате, като ни изпратите автобиографията си.

    Human Capital Store притежава лиценз за предоставяне на посреднически услуги номер: 1783/ 30.09.2014.

    Услугите към кандидатите са безплатни.Уведомяваме Ви, че данните, които ни предоставяте, се обработват и съхраняват в съответствие с изискванията на ЗЗЛД и подлежат на специален режим на защита.

     Human Capital Store търси двама Kонсултант бельо, който да се присъедини към екипа на наш клиент – салон за бельо, бански и аксесоари за тяло в Paradise Center.

      

     Изисквания:

     –             Комуникативна и отзивчива личност;

     –             Способност за работа в екип;

     –             Желание за учене в областта на бельото;

     –             Умение за взимане на бързи, но качествени решения;

      

     Отговорности:

     –             Провеждане на специализирани консултации с клиенти;

     –             Организиране и подреждане на салона и витрините спрямо стандартите на салона;

     –             Провеждане на ежедневен стоков контрол и проверка на наличностите;

     –             Отговаря за грижата за цялостния вид и хигиена в салона;

      

     Клиентът предлага:

     –             8 часов работен ден на смени с работно време 10:00 21:00 ч. съгласно предварително изготвен график;

     –             5 дневна работна седмица;

     –             Стартово нетно заплащане 900лв, след изпитателния срок възнаграждението се увеличава;

     –             Допълнителни бонуси;

     –             Спокойна работна среда и сплотен колектив;

     –             Обучения, свързани с бельо, материи, размери.

     Може да кандидатствате, като ни изпратите автобиографията си.

     Human Capital Store притежава лиценз за предоставяне на посреднически услуги номер : 1783/ 30.09.2014.

      

     Услугите към кандидатите са безплатни.

      

     Уведомяваме Ви, че данните, които ни предоставите, се обработват и съхраняват в съответствие с изискванията на ЗЗЛД и подлежат на специален режим на защита.

     Грешка: Формата за контакт не е намерена.

     За магазина на наш клиент, който е официален представител за България на продукти и аксесоари за пътуване Human Capital Store търси Продавач консултант.

     Основни задължения:

     – Поддържа търговския вид на работното място

     – Посреща и обслужва клиенти

     – Познава видовете продукти, които се предлагат в магазина

     – Приема парични суми, издава касови бележки и седмично изготвя отчет

     Изисквания:

     – Желание за комуникация с клиенти

     – Предимство е владеенето на базов разговорен английски език

     – Опит на подобна длъжност

     Клиентът ни предлага:

     – Твърдо възнаграждение от 1000 лв. нето

     – Служебно облекло

     – 2 работни / 2 почивни дни с работно време 10:00 21:00 ч. съгласно предварително изготвен график

     – Спокойна работна среда и сплотен колектив

      

     Може да кандидатствате, като ни изпратите автобиографията си.

     Human Capital Store притежава лиценз за предоставяне на посреднически услуги номер : 1783/ 30.09.2014.

     Услугите към кандидатите са безплатни.

     Уведомяваме Ви, че данните, които ни предоставите, се обработват и съхраняват в съответствие с изискванията на ЗЗЛД и подлежат на специален режим на защита.

     Грешка: Формата за контакт не е намерена.

      

     Human Capital Store търси Консултант подбор

     Фокусът на тази позиция е да работи по различни проекти по подбор, както и да създавапредложения за подобряването на предоставените услуги към дадена организация. Консултантът има важна роля при изпълнението на целите, заложени във визията на Human Capital Store, но не изискваме опит в тази сфера. Позицията работи по различни проекти, чиито дейности са описани по-долу.

     Дейности извършвани от консултанта:

     • Установяваненаизискваниятазанабиранечрезизучаваненаорганизациятаи обсъждане на конкретнитенужди;
     • Разработване и прилаганенацялостнастратегиязанабиране и подбор;
     • Управление на процес по подбор /създаване на обява; селекция по документи; провеждане на интервю; тестване и др./;
     • Постоянна комуникация с кандидати, партньори, доставчици;
     • Работи съгласно установените стандарти, стратегии и политики;
     • Анализира и предлага своите препоръки за промяна и/или подобрение на дадена услуга/процес;
     • Изготвяне на седмични и месечни отчети, по отношение на собственото си представяне;
     • Осигурява своята експертиза в при стартиране на бъдещи проекти.

     Нужни качества с ДА:

     • Възприема бързо нова информация;
     • Можеда работи самостоятелно по проектите, за които ще отговаря;
     • Лесно се адаптира към промени;
     • Има добър изкази грамотен писмен български език;
     • Му/ѝ стиска да вземерешение в ситуация, която го изисква;
     • Може да определя своите приоритети правилно;
     • Има поне една година опит с административни дейности.

     Нужни качества с НЕ:

     • Mу/ѝ е проблем да комуникира с представители на различни възрасти, характери, социално положение;
     • Oсъжда хора, с които работата го/я среща;
     • Се отказва, когато среща съпротива;
     • Се свени да изрази своето критично мислене.

     С какво можем да Ви спечелим:

     • Работа по различни проекти;
     • Заплата съставена от две части /основна + бонус, който е резултат от постигнатите резултати/;
     • Работно време, което да е в баланс с личен живот/за да се извършват работните задачи не е необходимо да се започва работа в 09:00ч./;
     • Работа имаме доста, но работните часове – 4, 6 или 8 на ден избирате Вие;
     • Разгръщане на потенциала в области, в които консултанта има желание да работи и се чувства силен;
     • Открита /понякога до болка/ комуникация между екипа.

     Можедакандидатствате, катониизпратитеавтобиографиятаси.

     Human Capital Store притежавалиценззапредоставяненапосредническиуслугиномер : 1783/ 30.09.2014.

     Услугитекъмкандидатитесабезплатни.

     УведомявамеВи, чеданните, коитонипредоставите, сеобработват и съхраняват в съответствие с изискваниятана ЗЗЛД и подлежатнаспециаленрежимназащита.

     Целите, за които ще използваме Вашите данни са:
     – да Ви бъдем полезни при намирането на нова и/или по-добра работа, стаж или друга форма на заетост;
     – да Ви изпращаме съобщения по имейл, телефон, социални мрежи, регулярна поща.

     Грешка: Формата за контакт не е намерена.