,

И животът като баснята се цени не по дължината си, а по съдържанието

Spread the love