Tag Archive for: учител

Ние от Human Capital Store търсим усмихната и енергична личност за Учител с добър английски език. Нашият клиент е частен образователен център с обучение изцяло на английски език в малки групи сред бутикова и семейна среда.

Основни задължения и отговорности ще бъдат:
Да отговаря за група до 5 деца на възраст между 2-3 години;
Да помага при посрещане и изпращане на децата;
Да замества колеги при необходимост;
Да придружава децата при ходене на тенис и плуване;
Да изпраща редовно снимки в чат група с родителите;
Да сътрудничи на директора, помощник възпитателите и другите учители.

Изисквания:
Позитивен и лъчезарен човек с подход и любов към децата;
Интереси и сръчност в областта на приложните изкуства;
Умение за самостоятелно организиране на работния процес;
Много добро владеене на английски език;
Педагогическото образование е предимство;
Желание за работа с деца.

Какво ще получите:
Да бъдете част от сплотен екип и хармонична работна среа;
5 дневна работна седмица с работно време от 9:00-17:00 часа;
1000 лв. нетно месечно възнаграждение;
Увеличение на заплатата при демонстрация на умения и възможности;
Храна и напитки по време на работа;
Допълнително здравно осигуряване.

Може да кандидатствате, като ни изпратите автобиографията си.
Human Capital Store  притежава лиценз за предоставяне на посреднически услуги номер : 1783/ 30.09.2014.
Услугите към кандидатите са безплатни.

Уведомяваме Ви, че данните, които ни предоставите, се обработват и съхраняват в съответствие с изискванията на ЗЗЛД и подлежат на специален режим на защита.

Целите, за които ще използваме Вашите данни са:
да Ви бъдем полезни при намирането на нова и/или по-добра работа, стаж или друга форма на заетост;
да Ви изпращаме съобщения по имейл, телефон, социални мрежи, регулярна поща.

Грешка: Формата за контакт не е намерена.

Human Capital Store търси Директор на частна детска градина.

Дейностите, които описват позицията са:
– Планиране, организация и контрол на цялостната работа в детската градина.
– Организиране на процеса по изготвянето на програмата за обучение.
– Ежедневна комуникация с родителите, насочва, съветва и информира за обективните постижения и състояние на децата.
– Провеждане на индивидуални срещи с нови семейства, които желаят детето им да посещава детската градина, като ги запознава с начина на работа.
– Изготвяне на график на работа за останалите колеги.
– Следи и контролира работата на учителите по отношение грижата към децата и провеждането на занимания.
– Изготвяне на нужната документация към контролиращите органи – МОН, РУО, РЗИ и др.
– Предложения за развиването на учебната дейност в детската градина /следи за разнообразни, подходящи методики на обучение, които допълнително да обогатяват детското развитие и светоглед – Монтесори, Валвдорф, методи за обучение по английски и много други/.
– Проучва и дава насоки за закупуване на подходяща литература в помощ на учителите.
– Активно участие в организацията и провеждането на тържества и други събития в детската градина.
– Организира провеждането на допълни ателиета и гости в детската градина с подходяща и развиваща за децата насоченост и тематика.
– Подготвя и изпраща седмична информация по e-mail за всяка група.
– При необходимост провежда интервюта за работа.
– Провежда цялостна система за оценка и мотивация работата на учителите.
– Извършва въвеждащи обучения на новопостъпили колеги.
– Следи за цялостното опазване здравето и живота на децата съвместно с учителите и медицинската сестра на детската градина.

Изисквания към кандидатите:
– Не по-малко от 5 години учителски трудов стаж
– Диплом за завършена образователно-квалификационна степен Бакалавър или Магистър по специалност Педагогика, Учител или Детски учител.
– Професионална компетентност
– Знания за съществуващите нормативни документи и умения за спазването на заложените в тях изисквания и процедури
– Способност за приемане на предложения и препоръки от екипа и/или родители.
– Инициативност по отношение организацията на работа в детската градина.
– Компютърни умения, необходими за поддържането на изрядна документация.

Какво ще получите
– Да бъдете част от малък и сплотен екип.
– Работно време от 08:00ч. до 17:00ч., работна седмица от понеделник до петък.
– Възможност за допълнителни обучения и курсове.
– Увеличаване на заплащането след постигнати високи резултати.

Може да кандидатствате, като ни изпратите автобиографията си.
Human Capital Store притежава лиценз за предоставяне на посреднически услуги номер : 1783/ 30.09.2014.

Услугите към кандидатите са безплатни.

Уведомяваме Ви, че данните, които ни предоставите, се обработват и съхраняват в съответствие с изискванията на ЗЗЛД и подлежат на специален режим на защита.

Целите, за които ще използваме Вашите данни са:
да Ви бъдем полезни при намирането на нова и/или по-добра работа, стаж или друга форма на заетост;
да Ви изпращаме съобщения по имейл, телефон, социални мрежи, регулярна поща.

Грешка: Формата за контакт не е намерена.

Human Capital Store търси Детски учител за наш клиент – частна детска градина.

Основни задължения и отговорности:

 • Посрещане и изпращане на децата;
 • Подготовка и провеждане на занимания;
 • Провежда организирани занимания с децата;
 • Пазене на децата при сън;
 • Попълване на съответната учебна документация;
 • Поддържане на дипломатична, отговорна и обективна комуникация с родителите;
 • Сътрудничество с директора на детската градина, учителите и помощник-възпитателите.

Изисквания:

 • Позитивен и усмихнат човек, с подход и любов към децата
 • Висше педагогическо образование;
 • Интереси в областта на изкуството –  музика, рисуване, приложно творчество;
 • Много добри умения и желание за работа с деца;
 • Креативност и инициативност;
 • Умение за работа в екип;
 • Опит на подобна длъжност минимум 2 години;
 • Компютърна грамотност;

Какво ще получите

 • Да бъдете част от малък и сплотен екип;
 • Работно време на смени (7:30-16:30, 8:00-17ч, 8:30-17:30, 9:00-18:00ч или 9:30-18:30ч ) от понеделник до петък.
 • Възможност за допълнителни обучения и курсове;
 • При постигнати високи резултати  – възможност за  допълнителни платени занимания – Ателиета.

Може да кандидатствате, като ни изпратите автобиографията си.

Human Capital Store  притежава лиценз за предоставяне на посреднически услуги номер : 1783/ 30.09.2014.

Услугите към кандидатите са безплатни.

Грешка: Формата за контакт не е намерена.