Tag Archive for: Технически ръководител

Търсим Технически ръководител в строителството. Клиентът ни стартира дейността си през 2016 г. като предлага пълен инженеринг на услугите по изграждане на обекти на ниско и високо строителство, ремонтни и консервационни дейности и реконструкции.

Основните отговорности за тази позиция включват:

–      Организация за изпълнение на СМР;

–      Контрол на качеството;

–      Заявка за необходимите материали;

–      Провеждане на инструктажи;

–      Отчетност за изпълнените СМР.

Изискванията са:

–      Релевантно средно или висше образование;

–      Шофьорска книжка;

–      Да изпълнява поставените задачи в срок;

–      Да проявява инициатива за постигане на заложените цели.

Предложението:

–      5 дневна работна седмица с работно време от 8:00ч. до 17:00ч.;

–      Служебни мобилен телефон и автомобил;

–      Трудов договор, съобразен с трудовото законодателство.

Можете да кандидатствате, като ни изпратите автобиография си.
Human Capital Store притежава лиценз за предоставяне на посреднически услуги номер: 1783/ 30.09.2014

Услугите ни към кандидатите са безплатни.

Уведомяваме Ви, че данните, които ни предоставяте, се обработват и съхраняват в съответствие с изискванията на ЗЗЛД и подлежат на специален режим на защита.

Грешка: Формата за контакт не е намерена.

За наш клиент фирма, утвърдена в строителството, инвестициите в имоти, реконструкцията на жилищни обекти и луксозни ремонти в гр. София и в цялата страна, ние от Human Capital Store, търсим Технически ръководител с управленски умения и способност за решаване на проблеми.

Основните отговорности за тази позиция включват:

– Задаване и изпълнение на поставени задачи спрямо посочените срокове;

– Цялостно ръководство и управление на строителен обект;

– Контрол на качеството и сроковете на изпълнение на СМР;

– Заявка и организация на доставка на необходимите материали;

– Отчетност за изпълнените СМР.

 

Изискванията са:

– Висше или средно строително образование;

– Умение за работа в екип;

– Организационни умения;

– Добро владеене на AutoCad.

Предимства:

– Професионален опит на подобна позиция;

– Шофьорска книжка.

 

Предложението:

– Служебни мобилен телефон и автомобил;

– Коректно и лоялно отношение;

– Работа в изграден екип от професионалисти.

 

Можете да кандидатствате, като ни изпратите автобиография си.

 

Human Capital Store притежава лиценз за предоставяне на посреднически услуги номер: 1783/ 30.09.2014

 

Услугите ни към кандидатите са безплатни.

 

Уведомяваме Ви, че данните, които ни предоставяте, се обработват и съхраняват в съответствие с изискванията на ЗЗЛД и подлежат на специален режим на защита.

Грешка: Формата за контакт не е намерена.

Търсим Технически ръководител в строителството. Клиентът ни стартира дейността си през 2016г. като предлага пълен инженеринг на услугите по изграждане на обекти на ниско и високо строителство, ремонтни и консервационни дейности и реконструкции.

Основните отговорности за тази позиция включват:

–      Организация за изпълнение на СМР;
–      Контрол на качеството;
–      Заявка за необходимите материали;
–      Провеждане на инструктажи;
–      Отчетност за изпълнените СМР.

Изискванията са:

–      Релевантно средно или висше образование;
–      Шофьорска книжка;
–      Да изпълнява поставените задачи в срок;
–      Да проявява инициатива за постигане на заложените цели.

Предложението:
–      5 дневна работна седмица с работно време от 8:00ч. до 17:00ч.;
–      Служебни мобилен телефон и автомобил;
–      Трудов договор, съобразен с трудовото законодателство.
Можете да кандидатствате, като ни изпратите автобиография си.

Human Capital Store притежава лиценз за предоставяне на посреднически услуги номер: 1783/ 30.09.2014 

Услугите ни към кандидатите са безплатни. 

Уведомяваме Ви, че данните, които ни предоставяте, се обработват и съхраняват в съответствие с изискванията на ЗЗЛД и подлежат на специален режим на защита.

Грешка: Формата за контакт не е намерена.