Tag Archive for: счетоводство

Ние от Human Capital Store търсим „Счетоводител“, бул. България, за наш клиент, който се занимава с търговия на дървен материал. Клиентът ни е известен на чуждестранните пазари, като надежден и отговорен партньор.

Притежавате съответното висше образование, добра компютърна грамотност, умения за самостоятелност, адаптивност и адекватно решаване на работни ситуации, както и:

 • Много добро познаване на нормативната уредба в областта на счетоводството.
 • Умения за фактуриране, месечни отчети по ДДС и ТРЗ.
 • Добри познания по английски език – ниво B2.

Новоназначеният счетоводител ще отговаря за всички счетоводни дейности на търговското дружество. – фактуриране, месечни отчети по ДДС, ведомости за заплати, годишни декларации, съдействие за изготвяне на годишни одити (чрез външна компания). Работа с платформите за електронно банкиране. Оперативност при проверка и въвеждане на информация във фирмената база данни. Комуникация с колеги, клиенти и партньори относно приходни и разходни фактури.

Клиентът ни предлага:

 • Пет дневна работна седмица – от понеделник до петък.
 • Работно време – от 09:00ч. до 18:00ч.
 • 20 дни платен годишен отпуск.
 • Отлично възнаграждение.
 • Въвеждане в работния процес.
 • Кариерно развитите, в зависимост от показаните резултати и желанието за развитие.

Може да кандидатствате, като ни изпратите автобиографията си.
Human Capital Store притежава лиценз за предоставяне на посреднически услуги номер: 1783/ 30.09.2014.
Услугите към кандидатите са безплатни.
Уведомяваме Ви, че данните, които ни предоставяте, се обработват и съхраняват в съответствие с изискванията на ЗЗЛД и подлежат на специален режим на защита.

  Клиентът ни е специализирано счетоводно предприятие, с над 15 години професионален опит в обслужването на български и международни клиенти. Търсим професионалист, който да се присъедини към екипа на позиция ОТГОВОРЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

  ОПИСАНИЕ НА ПОЗИЦИЯТА:

  – Текущо счетоводно отчитане на стопанските операции;
  – Организация и контрол на документооборота;
  – Подготовка и подаване на месечните ДДС декларации, месечна/тримесечна отчетност към НСИ и БНБ, както и други предвидени в приложимото данъчно законодателство декларации;
  – Изготвяне на регулярни месечни/тримесечни справки за финансовото състояние на обслужваните дружества;
  –  Съставяне на годишните финансови отчети в съответствие с НСФО за МСП;
  – Комуникация с клиентите за изясняване и решаване на текущите счетоводни въпроси.

  ПРОФЕСИОНАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ПОЗИЦИЯТА: 
  – Висше икономическо образование;
  – Професионален опит на подобна позиция минимум 3 години;
  – Познаване на данъчно-счетоводното законодателство и аналитичен подход в прилагането му;
  – Свободно ползване на стандартен счетоводен софтуер;
  – Умение за обработка на счетоводна информация в Excel;
  – Свободно ползване на английски език на работно ниво.
  ЛИЧНИ КАЧЕСТВА:

  – Самоорганизираност и отговорност към поверените задачи;
  – Внимание към детайла и аналитичен подход в работата;
  – Мотивираност за дългосрочно развитие, свързано с позицията в компанията;
  – Енергичност и отлични комуникационни умения.

  ПРЕДЛОЖЕНИЕТО:

  – Мотивиращо месечно възнаграждение и периодични бонуси, обвързани с резултатите и професионалната компетентност;
  – Поддържане на висока професионална квалификация, чрез достъп до специализирани платформи и обучения;
  – Ваучери за храна;
  – Дългосрочна заетост в приятна работна атмосфера и офис на комуникативна локация.

  Ако предложението ни представлява интерес за Вас и считате, че Вашите професионални умения и знания отговорят на изискванията, моля кандидатствайте, като ни изпратите автобиографията си.

  Human Capital Store притежава лиценз за предоставяне на посреднически услуги номер: 1783/ 30.09.2014.
  Услугите към кандидатите са безплатни.
  Уведомяваме Ви, че данните, които ни предоставяте, се обработват и съхраняват в съответствие с изискванията на ЗЗЛД и подлежат на специален режим на защита.

   За екипа на счетоводна къща, специализирана в бизнес консултациите и утвърдила се в счетоводните услуги в България, Human Capital Store търси да назначи счетоводител.

   Изисквания към кандидата:

   • Опит на същата или подобна длъжност;
   • Познаване на данъчно-счетоводното законодателство ;
   • Англисйки език – ниво B1;
   • Интуитивен подход към работата с различни приложения;
   • Работа с ексел на добро ниво.

   Основни задължения на позицията:

   • Проверка и въвеждане на първична счетоводна информация;
   • Изготвяне и подаване на данъчни декларации;
   • Комуникация с клиенти и държавни администрации;
   • Изготвяне на финансови отчети.

   Компанията предлага:

   • Коректни трудови отношения;
   • Приятна работна среда и малък, сплотен екип;
   • Възнаграждение 1800 – 2200лв. Нето;
   • Възможност за работа от вкъщи при необходимост.

   Може да кандидатствате, като ни изпратите автобиографията си.

   Human Capital Store притежава лиценз за предоставяне на посреднически услуги номер: 1783/ 30.09.2014.

   Услугите към кандидатите са безплатни.

   Уведомяваме Ви, че данните, които ни предоставяте, се обработват и съхраняват в съответствие с изискванията на ЗЗЛД и подлежат на специален режим на защита.

   Грешка: Формата за контакт не е намерена.

   Ние от Human Capital Store търсим „Счетоводител“, за наш клиент, който се занимава с търговия на дървен материал. Клиентът ни е известен на руския и чуждестранните пазари, като надежден и отговорен партньор. Компанията има главен счетоводител, новият счетоводител няма да има ръководни функции.

   Човекът, който най – добре се вписва, за тази позиция трябва притежава съответното висше образование, добри комуникативни и административни умения, добра компютърна грамотност, желание за работа, както и:

   • Най-малко 5 години трудов стаж.
   • Много добро познаване на нормативната уредба в областта на счетоводството.
   • Трудов опит с фактуриране, месечни отчети по ДДС и ТРЗ.

   Новият счетоводител ще отговаря за всички счетоводни дейности на търговското дружество. Задълженията на тази позиция са:

   • Бърза и прецизна работа с документи – Фактуриране, Месечни отчети по ДДС, Ведомости за заплати, Годишни декларации, Съдействие за изготвяне на годишни одити (чрез външна компания).
   • Работа с платформите за електронно банкиране – Активно банкиране.
   • Оперативност при проверка и въвеждане на информация във фирмената база данни.

   Какво предлага клиентът ни:

   • Пет дневна работна седмица – от понеделник до петък.
   • Работно време – от 09:00ч. до 18:00ч.
   • Възнаграждение – 2 000 лв. – 2 500 лв. нето.

   Може да кандидатствате, като ни изпратите автобиографията си.

   Human Capital Store притежава лиценз за предоставяне на посреднически услуги номер: 1783/ 30.09.2014.

   Услугите към кандидатите са безплатни.

   Уведомяваме Ви, че данните, които ни предоставяте, се обработват и съхраняват в съответствие с изискванията на ЗЗЛД и подлежат на специален режим на защита.

   Грешка: Формата за контакт не е намерена.

   Human Capital Store търси Оперативен Счетоводител, който да постига целите на дружеството, което е наш клиент. Компанията е специализирана в сферата на счетоводните и консултантски услуги, по-специално в  дейности  свързани с вътрешно – общностно  движения на стоките  на територията на Европейски съюз, трети страни и територии ( Турция, Сърбия , Македония).

   Изисквания към кандидата:

   – Опит на същата или подобна длъжност – 3 години;
   – Образование – Счетоводство и контрол;
   – Познаване на данъчно-счетоводното законодателство;
   – Английски език – ниво B1.

   Основни задължения на позицията:

   – Проверка и въвеждане на първична счетоводна информация;
   – Осчетоводяване на разчети с контрагенти и анализиране на оборотна ведомост;
   – Изготвяне и подаване на месечни справки по ДДС
   – Участие в годишно счетоводно приключване;
   – Изготвяне на финансови отчети.

    Компанията  предлага:

   – Работно време от 09:00ч. до 18:00ч.
   – Коректни трудови отношения;
   – Стартово възнаграждение 1400 лв. нето + бонуси;
   – Допълнително здравно осигуряване;
   – Увеличение на стартовото възнаграждение след изпитателния срок.

   Можете да кандидатствате, като ни изпратите автобиографията си.

   Human Capital Store  притежава лиценз за предоставяне на посреднически услуги номер : 1783/ 30.09.2014.

   Услугите към кандидатите са безплатни.

   Уведомяваме Ви, че данните, които ни предоставите, се обработват и съхраняват в съответствие с изискванията на ЗЗЛД и подлежат на специален режим на защита.

   Грешка: Формата за контакт не е намерена.

   Human Capital Store търси Счетоводител, който да се присъедини към екипа на наш клиент – счетоводна къща. Компанията е специализирана в бизнес консултациите и е утвърден доставчик на счетоводни услуги в България от 2008г.

    

   Изисквания към кандидата:

   – Опит на същата или подобна длъжност;

   – Познаване на данъчно-счетоводното законодателство;

   – Английски език – ниво B1;

   – Умения за паралелно изпълнение и следене на различни задачи.

    

   Основни задължения на позицията:

   – Проверка и въвеждане на първична счетоводна информация;

   – Изготвяне и подаване на данъчни декларации;

   – Комуникация с клиенти и представители на държавна администрация;

   – Изготвяне на финансови отчети.

    

   Компанията  предлага:

   – Работно време от 09:00ч. до 17:30ч.

   – Коректни трудови отношения;

   – В периоди на по-висока натовареност възможност за допълнителен труд, който се компенсира по реда на чл.136а от КТ;

   – Приятна работна среда сред малък и сплотен екип;

   – Увеличение на стартовото възнаграждение след изпитателния срок.

    

   Можете да кандидатствате, като ни изпратите автобиографията си.

   Human Capital Store  притежава лиценз за предоставяне на посреднически услуги номер : 1783/ 30.09.2014.

   Услугите към кандидатите са безплатни.

   Уведомяваме Ви, че данните, които ни предоставите, се обработват и съхраняват в съответствие с изискванията на ЗЗЛД и подлежат на специален режим на защита.

   Грешка: Формата за контакт не е намерена.

   Human Capital Store търси Оперативен счетоводител, който да се присъедини към екипа на наш клиент – фирма, развиваща дейност в услугите на онлайн поръчка и доставка на храна. Компанията е един от лидерите в своя сектор и в момента екипът на отдел Счетоводство и Финанси има нужда от ново попълнение.

   Изисквания към кандидата:

   • 3 години опит на същата или подобна длъжност;
   • Отлична компютърна грамотност /excel, word, специализирани счетоводни или аналитични софтуери/;
   • Умение за самостоятелно организиране на работния процес;
   • Много добри комуникативни умения /работа в екип и възможност за комуникация с клиенти при нужда/;
   • Желание за придобиване на нови знания и надграждане на уменията, чрез които се изпълняват работните задачи;
   • Икономическо образование.

   Основни задължения на позицията:

   • Проследяване и въвеждане на всички фактури, които идват от доставчиците на компанията;
   • Въвеждане на платежни нареждания в система за онлайн банкиране;
   • Администриране на документи;
   • Изготвяне на справки и анализи;
   • Работа по задачи по базово счетоводство.

   Компанията предлага:

   • Работно време от 9:00ч. до 17:00ч. или от 10:00ч. до 18:00ч. с включени почивки по КТ;
   • Ваучери за храна;
   • 6 броя ваучери на месец за 50% намаление при онлайн поръчка на храна;
   • Спонсориране на част от цената на карта MultiSport;
   • Възможност за кариерно развитие;
   • Коректни трудови отношения.

   Можете да кандидатствате, като ни изпратите автобиографията си.

   Human Capital Store притежава лиценз за предоставяне на посреднически услуги номер : 1783/ 30.09.2014.

   Услугите към кандидатите са безплатни.

   Уведомяваме Ви, че данните, които ни предоставите, се обработват и съхраняват в съответствие с изискванията на ЗЗЛД и подлежат на специален режим на защита.

   Целите, за които ще използваме Вашите данни са:

   – да Ви бъдем полезни при намирането на нова и/или по-добра работа, стаж или друга форма на заетост;

   – да Ви изпращаме съобщения по имейл, телефон, социални мрежи, регулярна поща.

   Грешка: Формата за контакт не е намерена.

   Хюмън Кепитал Стор търси Офис мениджър с опит в базовото счетоводство, който да поддържа отлична организация в офиса на нашия клиент. Наети сме от рекламна компания, която търси  попълнение към своя  добре изграден екип от творчески и усмихнати млади хора.

   Отговорностите на тази позиция ще бъдат:

   • Основни административни дейности;
   • Поддържане на архив на входяща и изходяща кореспонденция;
   • Организиране на вътрешно финансови отчети;
   • Изготвяне на справки за финансови резултати;
   • Издаване на фактури и въвеждане на платежни;
   • Координиране на работния ден в офиса.Изисквания:
   • Висше образование;
   • Трудов стаж минимум 3 години;
   • Опит на подобна позиция се счита за предимство;
   • Много добро познаване на МS Office;
   • Добри организационни умения.Работодателят предлага:
   • Удобна локация в близост до спирка на метростанция Опълченска;
   • Работно време от понеделник до петък от 9:30-18:00 ч;
   • Интересен и динамичен работен процес;
   • Възможност за кариерно развитие.Може да кандидатствате, като ни изпратите автобиографията си.

    Human Capital Store притежава лиценз за предоставяне на посреднически услуги номер : 1783/ 30.09.2014.

    Услугите към кандидатите са безплатни.

    Уведомяваме Ви, че данните, които ни предоставите, се обработват и съхраняват в съответствие с изискванията на ЗЗЛД и подлежат на специален режим на защита.

    Целите, за които ще използваме Вашите данни са:

    да Ви бъдем полезни при намирането на нова и/или по-добра работа, стаж или друга форма на заетост;

    да Ви изпращаме съобщения по имейл, телефон, социални мрежи, регулярна поща.

    Грешка: Формата за контакт не е намерена.