Tag Archive for: счетоводител

Клиент на Human Capital Store има нужда от ново попълнение на позиция Счетоводител за своя разрастващ се екип от експерти. Компанията е част от международна верига, оперираща в над 70 държави. Благодарение на богатия си опит, компанията гарантира висококачествено обслужване на клиентите си, както и възможности за развитие на своите служители.

Основни задължения:

 • Изготвяне на фактури, месечни отчети по ДДС, ведомости за заплати и годишни декларации
 • Работа с платформите за електронно банкиране.
 • Оперативност при проверка и въвеждане на информация във фирмената база данни.
 • Комуникация с колеги, клиенти и партньори относно приходни и разходни фактури.

Изисквания към кандидатите:

 • Минимум 3 години опит на такава или подобна позиция;
 • Висше или средно икономическо образование;
 • Административни умения, самостоятелност, комуникативност, бързина, прецизност и желание за добиване на нови знания.

Компанията предлага:

 • 8 часов работен ден с 5-дневна работна седмица;
 • 20-дневен платен годишен отпуск;
 • Карта за градски транспорт;
 • Ваучери за храна.

Можете да кандидатствате, като ни изпратите автобиографията си.

Human Capital Store притежава лиценз за предоставяне на посреднически услуги номер: 1783/ 30.09.2014

Услугите ни към кандидатите са безплатни.

Уведомяваме Ви, че данните, които ни предоставяте, се обработват и съхраняват в съответствие с изискванията на ЗЗЛД и подлежат на специален режим на защита.

  Ние от Human Capital Store търсим „Счетоводител“, бул. България, за наш клиент, който се занимава с търговия на дървен материал. Клиентът ни е известен на чуждестранните пазари, като надежден и отговорен партньор.

  Притежавате съответното висше образование, добра компютърна грамотност, умения за самостоятелност, адаптивност и адекватно решаване на работни ситуации, както и:

  • Много добро познаване на нормативната уредба в областта на счетоводството.
  • Умения за фактуриране, месечни отчети по ДДС и ТРЗ.
  • Добри познания по английски език – ниво B2.

  Новоназначеният счетоводител ще отговаря за всички счетоводни дейности на търговското дружество. – фактуриране, месечни отчети по ДДС, ведомости за заплати, годишни декларации, съдействие за изготвяне на годишни одити (чрез външна компания). Работа с платформите за електронно банкиране. Оперативност при проверка и въвеждане на информация във фирмената база данни. Комуникация с колеги, клиенти и партньори относно приходни и разходни фактури.

  Клиентът ни предлага:

  • Пет дневна работна седмица – от понеделник до петък.
  • Работно време – от 09:00ч. до 18:00ч.
  • 20 дни платен годишен отпуск.
  • Отлично възнаграждение.
  • Въвеждане в работния процес.
  • Кариерно развитите, в зависимост от показаните резултати и желанието за развитие.

  Може да кандидатствате, като ни изпратите автобиографията си.
  Human Capital Store притежава лиценз за предоставяне на посреднически услуги номер: 1783/ 30.09.2014.
  Услугите към кандидатите са безплатни.
  Уведомяваме Ви, че данните, които ни предоставяте, се обработват и съхраняват в съответствие с изискванията на ЗЗЛД и подлежат на специален режим на защита.

   Клиентът ни е специализирано счетоводно предприятие, с над 15 години професионален опит в обслужването на български и международни клиенти. Търсим професионалист, който да се присъедини към екипа на позиция ОТГОВОРЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

   ОПИСАНИЕ НА ПОЗИЦИЯТА:

   – Текущо счетоводно отчитане на стопанските операции;
   – Организация и контрол на документооборота;
   – Подготовка и подаване на месечните ДДС декларации, месечна/тримесечна отчетност към НСИ и БНБ, както и други предвидени в приложимото данъчно законодателство декларации;
   – Изготвяне на регулярни месечни/тримесечни справки за финансовото състояние на обслужваните дружества;
   –  Съставяне на годишните финансови отчети в съответствие с НСФО за МСП;
   – Комуникация с клиентите за изясняване и решаване на текущите счетоводни въпроси.

   ПРОФЕСИОНАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ПОЗИЦИЯТА: 
   – Висше икономическо образование;
   – Професионален опит на подобна позиция минимум 3 години;
   – Познаване на данъчно-счетоводното законодателство и аналитичен подход в прилагането му;
   – Свободно ползване на стандартен счетоводен софтуер;
   – Умение за обработка на счетоводна информация в Excel;
   – Свободно ползване на английски език на работно ниво.
   ЛИЧНИ КАЧЕСТВА:

   – Самоорганизираност и отговорност към поверените задачи;
   – Внимание към детайла и аналитичен подход в работата;
   – Мотивираност за дългосрочно развитие, свързано с позицията в компанията;
   – Енергичност и отлични комуникационни умения.

   ПРЕДЛОЖЕНИЕТО:

   – Мотивиращо месечно възнаграждение и периодични бонуси, обвързани с резултатите и професионалната компетентност;
   – Поддържане на висока професионална квалификация, чрез достъп до специализирани платформи и обучения;
   – Ваучери за храна;
   – Дългосрочна заетост в приятна работна атмосфера и офис на комуникативна локация.

   Ако предложението ни представлява интерес за Вас и считате, че Вашите професионални умения и знания отговорят на изискванията, моля кандидатствайте, като ни изпратите автобиографията си.

   Human Capital Store притежава лиценз за предоставяне на посреднически услуги номер: 1783/ 30.09.2014.
   Услугите към кандидатите са безплатни.
   Уведомяваме Ви, че данните, които ни предоставяте, се обработват и съхраняват в съответствие с изискванията на ЗЗЛД и подлежат на специален режим на защита.

    Клиент на Human Capital Store има нужда от ново попълнение
    на позиция Счетоводител за своя разрастващ се екип от експерти. Компанията е
    част от международна верига, оперираща в над 70 държави. Благодарение на богатия
    си опит, компанията гарантира висококачествено обслужване на клиентите си,
    както и възможности за развитие на своите служители.

    Основни
    задължения:

    • Изготвяне на фактури, месечни отчети по ДДС, ведомости
     за заплати и годишни декларации
    • Работа с платформите за електронно банкиране.
    • Оперативност при проверка и въвеждане на информация във
     фирмената база данни.
    • Комуникация с колеги, клиенти и партньори относно
     приходни и разходни фактури.

    Изисквания
    към кандидатите:

    • Минимум
     3 години опит на такава или подобна позиция;
    • Висше
     или средно икономическо образование;
    • Административни
     умения, самостоятелност, комуникативност, бързина, прецизност и желание за
     добиване на нови знания.

    Компанията
    предлага:

    • 8
     часов работен ден с 5-дневна работна седмица;
    • 20-дневен
     платен годишен отпуск;
    • Карта
     за градски транспорт;
    • Ваучери
     за храна;

    Можете да кандидатствате, като ни изпратите автобиографията
    си.

    Human Capital Store притежава лиценз за предоставяне на
    посреднически услуги номер: 1783/ 30.09.2014

    Услугите ни към кандидатите са безплатни.

    Уведомяваме Ви, че данните, които ни предоставяте, се
    обработват и съхраняват в съответствие с изискванията на ЗЗЛД и подлежат на
    специален режим на защита.

     

    Грешка: Формата за контакт не е намерена.

     

    За екипа на счетоводна къща, специализирана в бизнес консултациите и утвърдила се в счетоводните услуги в България, Human Capital Store търси да назначи счетоводител.

    Изисквания към кандидата:

    • Опит на същата или подобна длъжност;
    • Познаване на данъчно-счетоводното законодателство ;
    • Англисйки език – ниво B1;
    • Интуитивен подход към работата с различни приложения;
    • Работа с ексел на добро ниво.

    Основни задължения на позицията:

    • Проверка и въвеждане на първична счетоводна информация;
    • Изготвяне и подаване на данъчни декларации;
    • Комуникация с клиенти и държавни администрации;
    • Изготвяне на финансови отчети.

    Компанията предлага:

    • Коректни трудови отношения;
    • Приятна работна среда и малък, сплотен екип;
    • Възнаграждение 1800 – 2200лв. Нето;
    • Възможност за работа от вкъщи при необходимост.

    Може да кандидатствате, като ни изпратите автобиографията си.

    Human Capital Store притежава лиценз за предоставяне на посреднически услуги номер: 1783/ 30.09.2014.

    Услугите към кандидатите са безплатни.

    Уведомяваме Ви, че данните, които ни предоставяте, се обработват и съхраняват в съответствие с изискванията на ЗЗЛД и подлежат на специален режим на защита.

    Грешка: Формата за контакт не е намерена.

    Human Capital Store търси отговорна и изпълнителна личност, която да се присъедини към екипа на наш клиент на позиция „Счетоводител “. Клиентът ни е компания основана през 2009 г. и специализирана в сферата на счетоводни, финансови, юридически и консултантски услуги. Дружеството предоставя висококачествено обслужване на водещи български и международни компании.

    Вашите основни задължения и отговорности на позиция „Счетоводител“ ще включват:

    • Въвеждане на първични документи;
    • Изготвяне на справки и текущи отчети за дейността;
    • Анализ на въведените данни за несъответствия;
    • Кореспонденция с клиенти, банки и др.

    Подходящите кандидати отговарят на следните изисквания:

    •     Трудов стаж минимум 2 години;
    •     Висше икономическо образование;
    •     Владеене на английски език – писмено и говоримо;
    •     Организираност, отговорност, аналитичност, умение за работа в екип.

    Предложението на клиента ни е:

    • Петдневна работна седмица – от понеделник до петък;
    • 8-часов работен ден – от 8:30 ч. до 17:30 ч. или от 9:00 ч. до 18:00 ч.
    • Почива се събота и неделя и на всички български национални празници;
    • Атрактивно възнаграждение с възможност за увеличение след изпитателния срок;
    • Карта за градски транспорт;
    • Допълнително здравно осигуряване, мобилен телефон и освежаващи напитки в офиса.

    Може да кандидатствате, като ни изпратите автобиографията си.

    Human Capital Store притежава лиценз за предоставяне на посреднически услуги номер: 1783/ 30.09.2014. Услугите към кандидатите са безплатни. Уведомяваме Ви, че данните, които ни предоставяте, се обработват и съхраняват в съответствие с изискванията на ЗЗЛД и подлежат на специален режим на защита.

     Ние от Human Capital Store, търсим „Счетоводител“ за наш клиент, който е производител на семейни развлекателни центрове и качествени закрити детски площадки в Европа с офиси и производство в Северна Америка, Европа и Азия. Основната отговорност, която фирмата е поела, е към децата, позволявайки им да се забавляват със семействата си в безопасна среда.
     Търсите нов професионален дом, страхотни колеги и благоприятна среда, в която да допринасяте с познанията ви по счетоводство.

     Вашите задължения на позиция „Счетоводител“, са:
     – Обработване на транзакциите на клиенти и доставчици (онлайн банкиране и обработка на счетоводни записи).
     – Изготвяне на фактури.
     – Подготовка на отчети за разходите на подотчетни лица, процедури по командироване на служители.
     – Подготовка на декларации по ДДС. Участие в ДДС и НАП проверки. Месечни/тримесечни отчети към НСИ и БНБ.
     – Отчитане на разходи, проследяване и подпомагане на инвентаризацията на дълготрайни материални и нематериални активи.
     – Съдействие при изготвяне на ГФО и финансов одит на дружеството.

     Накратко: Вие работите по разнородни задачи, за които се изискват счетоводни умения.

     Запознат/а сте със споменатите задължения. Имате придобити счетоводни умения по време на вашето обучение и професионалния Ви опит в счетоводството. От съществено значение е да сте в състояние да работите със счетоводен софтуер „Ажур“ и владеете английски език на работно ниво (А2-Б1). Умеете да спазвате срокове, вътрешни правила и нормативни наредби. Притежавате аналитична мисъл, прецизност и внимание към детайла. Вие сте добре дошли да станете част от екипа.

     Клиентът ни Ви предлага:
     – Пет дневна работна седмица – от понеделник до петък.
     – 8 часова работна седмица /възможно е плаващо работно време/.
     – Почива се събота и неделя и на всички български национални празници.
     – Въвеждащо обучение от 1 до 3 месеца.
     – Стартово възнаграждение от 2 000 лева нето.
     – Допълнително здравно осигуряване, мобилен телефон и освежаващи напитки в офиса.
     – Платен годишен отпуск в размер на 20 работни дни. В случай, че Служителят работи при условията на ненормиран работен ден по смисъла на чл. 139а от Кодекса на труда. Служителят има право на допълнителен платен годишен отпуск в размер на 5 работни дни.

     Може да кандидатствате, като ни изпратите автобиографията си.


     Human Capital Store притежава лиценз за предоставяне на посреднически услуги номер: 1783/ 30.09.2014.
     Услугите към кандидатите са безплатни.
     Уведомяваме Ви, че данните, които ни предоставяте, се обработват и съхраняват в съответствие с изискванията на ЗЗЛД и подлежат на специален режим на защита.

     Грешка: Формата за контакт не е намерена.

      

     Human Capital Store търси ТРЗ – счетоводител за холдингова структура в сферата на търговията на продукти за дома и бизнес аксесоари. Позицията следи и прилага изискванията и промените в трудовото, данъчното и осигурителното законодателство за 70 човека наличен състав.

     Какви ще бъдат отговорностите:

     – Администриране на процесите по назначаване, преназначаване и освобождаване на хора като се съобразява с действащото трудово и осигурително законодателство.

     – Изготвяне на служебни бележки, удостоверения и справки за нуждите на холдинга.

     – Създаване на необходимите декларации към НАП и НОИ.

     – Изчисление и обработка на месечните ведомости за заплати и сметки за изплатени суми по извънтрудови правоотношения.

     – Текущо осчетоводяване на първични счетоводни документи – издадени и получени фактури.

     – Осчетоводяване на на всички банкови документи.

     – Следене и осчетоводяване на постъпилите плащания чрез онлайн банкиране.

     Какви са изискванията към кандидата:

     – Опит на същата или подобна длъжност минимум 3 години;

     – Много добра компютърна грамотност (Excel и ТРЗ и счетоводен софтуер);

     – Отговорно и коректно отношение към поетите задължения и възможност за работа без нужда от супервизия.

     – Самостоятелно вземане на решения и добра комуникативност.

     – Завършено минимум средно специално образование в направление Счетоводство и/или Икономика.

     Предложението на клиента е:

     – Работно време 08:30ч. – 17:30ч.

     – Коректни трудови взаимоотношения.

     – Приятна работна среда сред малък и сплотен екип.

     – Стабилност на работната позиция, с възможност за увеличаване на възнаграждението.

     Може да кандидатствате, като ни изпратите автобиографията си.

     Human Capital Store  притежава лиценз за предоставяне на посреднически услуги номер : 1783/ 30.09.2014.

     Услугите към кандидатите са безплатни.

     Уведомяваме Ви, че данните, които ни предоставите, се обработват и съхраняват в съответствие с изискванията на ЗЗЛД и подлежат на специален режим на защита

     Грешка: Формата за контакт не е намерена.

     Ние от Human Capital Store търсим „Счетоводител“, за наш клиент, който се занимава с търговия на дървен материал. Клиентът ни е известен на руския и чуждестранните пазари, като надежден и отговорен партньор. Компанията има главен счетоводител, новият счетоводител няма да има ръководни функции.

     Човекът, който най – добре се вписва, за тази позиция трябва притежава съответното висше образование, добри комуникативни и административни умения, добра компютърна грамотност, желание за работа, както и:

     • Най-малко 5 години трудов стаж.
     • Много добро познаване на нормативната уредба в областта на счетоводството.
     • Трудов опит с фактуриране, месечни отчети по ДДС и ТРЗ.

     Новият счетоводител ще отговаря за всички счетоводни дейности на търговското дружество. Задълженията на тази позиция са:

     • Бърза и прецизна работа с документи – Фактуриране, Месечни отчети по ДДС, Ведомости за заплати, Годишни декларации, Съдействие за изготвяне на годишни одити (чрез външна компания).
     • Работа с платформите за електронно банкиране – Активно банкиране.
     • Оперативност при проверка и въвеждане на информация във фирмената база данни.

     Какво предлага клиентът ни:

     • Пет дневна работна седмица – от понеделник до петък.
     • Работно време – от 09:00ч. до 18:00ч.
     • Възнаграждение – 2 000 лв. – 2 500 лв. нето.

     Може да кандидатствате, като ни изпратите автобиографията си.

     Human Capital Store притежава лиценз за предоставяне на посреднически услуги номер: 1783/ 30.09.2014.

     Услугите към кандидатите са безплатни.

     Уведомяваме Ви, че данните, които ни предоставяте, се обработват и съхраняват в съответствие с изискванията на ЗЗЛД и подлежат на специален режим на защита.

     Грешка: Формата за контакт не е намерена.

     Human Capital Store търси Счетоводител, който да се присъедини към екипа на наш клиент – счетоводна къща. Компанията е специализирана в бизнес консултациите и е утвърден доставчик на счетоводни услуги в България от 2008г.

      

     Изисквания към кандидата:

     – Опит на същата или подобна длъжност;

     – Познаване на данъчно-счетоводното законодателство;

     – Английски език – ниво B1;

     – Умения за паралелно изпълнение и следене на различни задачи.

      

     Основни задължения на позицията:

     – Проверка и въвеждане на първична счетоводна информация;

     – Изготвяне и подаване на данъчни декларации;

     – Комуникация с клиенти и представители на държавна администрация;

     – Изготвяне на финансови отчети.

      

     Компанията  предлага:

     – Работно време от 09:00ч. до 17:30ч.

     – Коректни трудови отношения;

     – В периоди на по-висока натовареност възможност за допълнителен труд, който се компенсира по реда на чл.136а от КТ;

     – Приятна работна среда сред малък и сплотен екип;

     – Увеличение на стартовото възнаграждение след изпитателния срок.

      

     Можете да кандидатствате, като ни изпратите автобиографията си.

     Human Capital Store  притежава лиценз за предоставяне на посреднически услуги номер : 1783/ 30.09.2014.

     Услугите към кандидатите са безплатни.

     Уведомяваме Ви, че данните, които ни предоставите, се обработват и съхраняват в съответствие с изискванията на ЗЗЛД и подлежат на специален режим на защита.

     Грешка: Формата за контакт не е намерена.