Tag Archive for: работа с деца

Клиента ни е учебен център, който предлага езикови обучния на деца, ученици и възрастни. Ние от Human Capital Store сме поели отговорността да намерим неуморни и млади по дух преподаватели, или активни студенти по педагогика за длъжността Преподавател.

Основни дейности:
– Осъществява обучение по чужд език на деца от 2 до 7 годишна възраст;
– Използва техники за поддържане на висока степен на мотивация и интерес у децата през цялата учебна година;
– Изготвяне и разпространение на учебната седмична програма;
– Активно общуване с родителите с цел даване и получаване на обратна връзка за учебния процес;
– Присъствие на седмични съвети;
– Работа в изнесена среда.

Изисквания за знания и умения:
– Педагогическо образование /може да е завършено семестриално/;
– Oпит на същата или сходна позиция;
– Лична организираност, приоритизиране и разпределение на задачите;
– Сериозно отношение към работата;
– Умение и желание за работа с малки деца;
– Аниматорски умения или опит;
– Да проявява дискретност и етичност при съвместната си работа с колеги и служители на детското заведение, в което ще преподава;
– Боравене с Офис пакет /Word, Power Point/ и опит в работа с техника /мултимедия, проектор, интерактивни дъски и др./.;
– Владеене на чужд език /английски и/или немски език/ на добро ниво.

Предложението на клиента:
– Професионално въвеждащо обучение;
– Да имате възможност да се реализирате в професия, която е призвание;
– Срочен трудов договор, който е съобразен с българското законодателство;
– Заетост, която позволява свободно време през деня;
– Карта за градски транспорт с намаление и служебен телефон.

Уведомяваме Ви, че данните които ни предоставяте се обработват и съхраняват в съответствие с изискванията на ЗЗЛД и подлежат на специален режим на защита.

За да кандидатствате: изпратете своята автобиография.

Лиценз за предоставяне на посреднически услуги номер: 1783/ 30.09.2014

Грешка: Формата за контакт не е намерена.