Tag Archive for: професионален


В духа на професионалния ден на човешки ресурси, искаме да отбележим, че не бихме могли да създадем екипите, които движат бизнеса напред без нужните герои. „You can’t spell hero without HR!“ 😄 💼