Tag Archive for: подбор

🆓💰Законът ни гарантира, че посредническите услуги са напълно БЕЗПЛАТНИ! Без скрити такси или неприятни изненади.

💪💼В Human Capital Store, с удоволствие предоставяме тези ценни посреднически услуги, без да ти налагаме никакви такси или плащания. Нашата цел е да те свържем с идеалната работа, без да натоварваме бюджета ти.

🌟Така че, ако търсиш работа или си готов да започнеш ново професионално приключение, довери се на нас!

🤗Сподели това с всички свои приятели, които се нуждаят от помощ в намирането на работа или тази информация би им била полезна и интересна.

Human Capital Store предлага услуги за подбор и селекция, задържане и развитие на хората в дадена
компания. Акцентирайки върху взаимоотношенията между клиент, консултант и кандидат, ние
прецизно определяме целите, задачите и ресурсите към всеки наш проект. За офиса ни в град София
търсим комуникативен човек, който има желание да стане част от нашия екип и да подпомага като
заеме позицията на Асистент подбор на таланти.

Отговорностите на тази позиция:
– Изпълняване на заложените задачи и подпомагане на работата на колегите.
– Изготвяне на документи.
– Попълване на базата данни на компанията.
– Активна комуникация с потенциални кандидати по телефон и и-мейл.
– Провеждане на телефонни интервюта с кандидатите.
– Публикуване на обяви за работа в различни социални платформи и мрежи.
– Активно търсене на кандидати, използвайки всички възможни канали за подбор.

Успешният кандидат:
– Добра компютърна грамотност и умения с MS Office.
– Висока степен на организираност, комуникативност и внимание към детайлите.
– Умение за управление на времето и спазване на крайни срокове.
– Умения за работа в екип.

Нашето предложение:
– Пет дневна работна седмица.
– Офис с централна локация, в близост до градски транспорт и метро.
– Отлични работни условия и приятно работно място с безплатни свежи плодове и кафе.
– Част от малък, но свеж екип.

Може да кандидатствате, като ни изпратите автобиографията си.

Human Capital Store притежава лиценз за предоставяне на посреднически услуги номер: 1783/ 30.09.2014.
Услугите към кандидатите са безплатни.
Уведомяваме Ви, че данните, които ни предоставяте, се обработват и съхраняват в съответствие с изискванията
на ЗЗЛД и подлежат на специален режим на защита.

Грешка: Формата за контакт не е намерена.

Human Capital Store предлага услуги за подбор и селекция, задържане и развитие на хората в дадена компания. Акцентирайки върху взаимоотношенията между клиент, консултант и кандидат, ние прецизно определяме целите, задачите и ресурсите към всеки наш проект.

За офиса ни в град София търсим инициативен и комуникативен кандидат на позиция Стажант подбор на таланти.

Основни отговорности:

 • Съдействие при създаването и публикуването на обяви за работа в различни социални платформи и мрежи.
 • Предварителна селекция на автобиографии и провеждане на телефонни интервюта.
 • Активна комуникация с кандидати.
 • Участие на срещи във връзка с проекти по подбор.
 • Активно търсене на кандидати, използвайки всички възможни канали.
 • Съдействие при изготвяне на документи, които съпътстват дейността на фирмата.

Основни изисквания:

 • Висока степен на организираност, комуникативност и аналитично мислене.
 • Умение за управление на времето и спазване на крайни срокове.
 • Умения за работа в екип.
 • Добра компютърна грамотност и умения с Word.
 • Желание за научаване на нови неща в сферата, в която ние оперираме.

Нашето предложение:

 • Професионално развитие и възможност за плаваща заетост, която да е в синхрон със заниманията ви в университета.
 • Централна локация и приятно работно място.
 • Възможност за преминаване към постоянен трудов договор, след изтичане на стажа, при постигане на положителни резултати.

Може да кандидатствате, като ни изпратите автобиографията си.

Human Capital Store притежава лиценз за предоставяне на посреднически услуги номер: 1783/ 30.09.2014.

Услугите към кандидатите са безплатни.

Уведомяваме Ви, че данните, които ни предоставяте, се обработват и съхраняват в съответствие с изискванията на ЗЗЛД и подлежат на специален режим на защита.

Грешка: Формата за контакт не е намерена.

Human Capital Store търси Консултант подбор

Фокусът на тази позиция е да работи по различни проекти по подбор, както и да създавапредложения за подобряването на предоставените услуги към дадена организация. Консултантът има важна роля при изпълнението на целите, заложени във визията на Human Capital Store, но не изискваме опит в тази сфера. Позицията работи по различни проекти, чиито дейности са описани по-долу.

Дейности извършвани от консултанта:

 • Установяваненаизискваниятазанабиранечрезизучаваненаорганизациятаи обсъждане на конкретнитенужди;
 • Разработване и прилаганенацялостнастратегиязанабиране и подбор;
 • Управление на процес по подбор /създаване на обява; селекция по документи; провеждане на интервю; тестване и др./;
 • Постоянна комуникация с кандидати, партньори, доставчици;
 • Работи съгласно установените стандарти, стратегии и политики;
 • Анализира и предлага своите препоръки за промяна и/или подобрение на дадена услуга/процес;
 • Изготвяне на седмични и месечни отчети, по отношение на собственото си представяне;
 • Осигурява своята експертиза в при стартиране на бъдещи проекти.

Нужни качества с ДА:

 • Възприема бързо нова информация;
 • Можеда работи самостоятелно по проектите, за които ще отговаря;
 • Лесно се адаптира към промени;
 • Има добър изкази грамотен писмен български език;
 • Му/ѝ стиска да вземерешение в ситуация, която го изисква;
 • Може да определя своите приоритети правилно;
 • Има поне една година опит с административни дейности.

Нужни качества с НЕ:

 • Mу/ѝ е проблем да комуникира с представители на различни възрасти, характери, социално положение;
 • Oсъжда хора, с които работата го/я среща;
 • Се отказва, когато среща съпротива;
 • Се свени да изрази своето критично мислене.

С какво можем да Ви спечелим:

 • Работа по различни проекти;
 • Заплата съставена от две части /основна + бонус, който е резултат от постигнатите резултати/;
 • Работно време, което да е в баланс с личен живот/за да се извършват работните задачи не е необходимо да се започва работа в 09:00ч./;
 • Работа имаме доста, но работните часове – 4, 6 или 8 на ден избирате Вие;
 • Разгръщане на потенциала в области, в които консултанта има желание да работи и се чувства силен;
 • Открита /понякога до болка/ комуникация между екипа.

Можедакандидатствате, катониизпратитеавтобиографиятаси.

Human Capital Store притежавалиценззапредоставяненапосредническиуслугиномер : 1783/ 30.09.2014.

Услугитекъмкандидатитесабезплатни.

УведомявамеВи, чеданните, коитонипредоставите, сеобработват и съхраняват в съответствие с изискваниятана ЗЗЛД и подлежатнаспециаленрежимназащита.

Целите, за които ще използваме Вашите данни са:
– да Ви бъдем полезни при намирането на нова и/или по-добра работа, стаж или друга форма на заетост;
– да Ви изпращаме съобщения по имейл, телефон, социални мрежи, регулярна поща.

Грешка: Формата за контакт не е намерена.

Tag Archive for: подбор