Tag Archive for: отговорен счетоводител

Клиент на Human Capital Store има нужда от ново попълнение на позиция Счетоводител за своя разрастващ се екип от експерти. Компанията е част от международна верига, оперираща в над 70 държави. Благодарение на богатия си опит, компанията гарантира висококачествено обслужване на клиентите си, както и възможности за развитие на своите служители.

Основни задължения:

 • Изготвяне на фактури, месечни отчети по ДДС, ведомости за заплати и годишни декларации
 • Работа с платформите за електронно банкиране.
 • Оперативност при проверка и въвеждане на информация във фирмената база данни.
 • Комуникация с колеги, клиенти и партньори относно приходни и разходни фактури.

Изисквания към кандидатите:

 • Минимум 3 години опит на такава или подобна позиция;
 • Висше или средно икономическо образование;
 • Административни умения, самостоятелност, комуникативност, бързина, прецизност и желание за добиване на нови знания.

Компанията предлага:

 • 8 часов работен ден с 5-дневна работна седмица;
 • 20-дневен платен годишен отпуск;
 • Карта за градски транспорт;
 • Ваучери за храна.

Можете да кандидатствате, като ни изпратите автобиографията си.

Human Capital Store притежава лиценз за предоставяне на посреднически услуги номер: 1783/ 30.09.2014

Услугите ни към кандидатите са безплатни.

Уведомяваме Ви, че данните, които ни предоставяте, се обработват и съхраняват в съответствие с изискванията на ЗЗЛД и подлежат на специален режим на защита.

  Клиентът ни е специализирано счетоводно предприятие, с над 15 години професионален опит в обслужването на български и международни клиенти. Търсим професионалист, който да се присъедини към екипа на позиция ОТГОВОРЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

  ОПИСАНИЕ НА ПОЗИЦИЯТА:

  – Текущо счетоводно отчитане на стопанските операции;
  – Организация и контрол на документооборота;
  – Подготовка и подаване на месечните ДДС декларации, месечна/тримесечна отчетност към НСИ и БНБ, както и други предвидени в приложимото данъчно законодателство декларации;
  – Изготвяне на регулярни месечни/тримесечни справки за финансовото състояние на обслужваните дружества;
  –  Съставяне на годишните финансови отчети в съответствие с НСФО за МСП;
  – Комуникация с клиентите за изясняване и решаване на текущите счетоводни въпроси.

  ПРОФЕСИОНАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ПОЗИЦИЯТА: 
  – Висше икономическо образование;
  – Професионален опит на подобна позиция минимум 3 години;
  – Познаване на данъчно-счетоводното законодателство и аналитичен подход в прилагането му;
  – Свободно ползване на стандартен счетоводен софтуер;
  – Умение за обработка на счетоводна информация в Excel;
  – Свободно ползване на английски език на работно ниво.
  ЛИЧНИ КАЧЕСТВА:

  – Самоорганизираност и отговорност към поверените задачи;
  – Внимание към детайла и аналитичен подход в работата;
  – Мотивираност за дългосрочно развитие, свързано с позицията в компанията;
  – Енергичност и отлични комуникационни умения.

  ПРЕДЛОЖЕНИЕТО:

  – Мотивиращо месечно възнаграждение и периодични бонуси, обвързани с резултатите и професионалната компетентност;
  – Поддържане на висока професионална квалификация, чрез достъп до специализирани платформи и обучения;
  – Ваучери за храна;
  – Дългосрочна заетост в приятна работна атмосфера и офис на комуникативна локация.

  Ако предложението ни представлява интерес за Вас и считате, че Вашите професионални умения и знания отговорят на изискванията, моля кандидатствайте, като ни изпратите автобиографията си.

  Human Capital Store притежава лиценз за предоставяне на посреднически услуги номер: 1783/ 30.09.2014.
  Услугите към кандидатите са безплатни.
  Уведомяваме Ви, че данните, които ни предоставяте, се обработват и съхраняват в съответствие с изискванията на ЗЗЛД и подлежат на специален режим на защита.