Tag Archive for: мениджър

За Плевен Human Capital Store търси Мениджър Продажби. Клиентът ни е с основен предмет на дейност кредитни консултации и посредничество и има изградени дългосрочни взаимоотношения с водещите банкови институции и лизингови компании в България. Компанията е част от холдингова структура заедно със застрахователен брокер и бизнесите се развиват в тясно сътрудничество и по утвърдени стандарти на работа.

За да бъдете част от екипа на нашият клиент е нужен опит и/или познания с кредитни институции, както и да можете да вдъхновите други хора, които да се присъединят в екипа ви, защото нашият клиент има план за разрастване в цялата страна.

Отговорностите на тази позиция са:

 • Компетентно съдействие на клиенти за получаване на:

Потребителски кредити за частни лица

Ипотечни кредити за частни лица

Лизинг

Кредити за юридически лица

Рефинансиране на текущи задължения

ПОД пенсионно осигуряване

 • Преговаряне с финансови компании, за да се постигне изгоден и най-подходящ финансов продукт за клиента;
 • Оказване на помощ на клиента от получаване на запитване, до получаване на средствата
 • Консултиране на клиентите относно условията в кредитните предложения, които са с малък шрифт
 • Подготовка на целия набор от документи, изискуеми от финансовите институции
 • Изготвяне на предложение за оптимизиране на месечните погасителни вноски или варианти за рефинансиране на настоящите кредити при по-изгодни условия.

Предложението:

 • Дружеството работи в много тясно сътрудничество със застрахователен брокер и Мениджър Продажби ще има достъп до голяма база данни от потенциални клиенти
 • Трудов договор с петдневна работна седмица и 20 дни платен годишен отпуск
 • Въвеждане в спецификите на работа и последващо съдействие и подкрепа от мениджърите на компанията
 • Ако имате за цел да получавате петцифрена заплата, можете да я постигнете с отлично работеща схема на заплащане, но ако до сега нямате опит с такъв тип заплащане, клиентът ни е склонен да предложи първите до 3 месеца да получавате нетното възнаграждение, което сте получавал/а на последната ви работа, за да се убедите в модела на работа, който се предлага от компанията.

Може да кандидатствате, като ни изпратите автобиографията си.

Human Capital Store притежава лиценз за предоставяне на посреднически услуги номер: 1783/ 30.09.2014.

Услугите към кандидатите са безплатни.

Уведомяваме Ви, че данните, които ни предоставяте, се обработват и съхраняват в съответствие с изискванията на ЗЗЛД и подлежат на специален режим на защита.

  За Бургас Human Capital Store търси Мениджър Продажби. Клиентът ни е с основен предмет на дейност кредитни консултации и посредничество и има изградени Кандидатствайте

  За Пазарджик Human Capital Store търси Мениджър Продажби. Клиентът ни е с основен предмет на дейност кредитни консултации и посредничество и има изградени дългосрочни взаимоотношения с водещите банкови институции и лизингови компании в България. Компанията е част от холдингова структура заедно със застрахователен брокер и бизнесите се развиват в тясно сътрудничество и по утвърдени стандарти на работа.

  За да бъдете част от екипа на нашият клиент е нужен опит и/или познания с кредитни институции, както и да можете да вдъхновите други хора, които да се присъединят в екипа ви, защото нашият клиент има план за разрастване в цялата страна.

  Отговорностите на тази позиция са:

  • Компетентно съдействие на клиенти за получаване на:

  Потребителски кредити за частни лица

  Ипотечни кредити за частни лица

  Лизинг

  Кредити за юридически лица

  Рефинансиране на текущи задължения

  ПОД пенсионно осигуряване

  • Преговаряне с финансови компании, за да се постигне изгоден и най-подходящ финансов продукт за клиента;
  • Оказване на помощ на клиента от получаване на запитване, до получаване на средствата
  • Консултиране на клиентите относно условията в кредитните предложения, които са с малък шрифт
  • Подготовка на целия набор от документи, изискуеми от финансовите институции
  • Изготвяне на предложение за оптимизиране на месечните погасителни вноски или варианти за рефинансиране на настоящите кредити при по-изгодни условия.

  Предложението:

  • Дружеството работи в много тясно сътрудничество със застрахователен брокер и Мениджър Продажби ще има достъп до голяма база данни от потенциални клиенти
  • Трудов договор с петдневна работна седмица и 20 дни платен годишен отпуск
  • Въвеждане в спецификите на работа и последващо съдействие и подкрепа от мениджърите на компанията
  • Ако имате за цел да получавате петцифрена заплата, можете да я постигнете с отлично работеща схема на заплащане, но ако до сега нямате опит с такъв тип заплащане, клиентът ни е склонен да предложи първите до 3 месеца да получавате нетното възнаграждение, което сте получавал/а на последната ви работа, за да се убедите в модела на работа, който се предлага от компанията.

  Може да кандидатствате, като ни изпратите автобиографията си.

  Human Capital Store притежава лиценз за предоставяне на посреднически услуги номер: 1783/ 30.09.2014.

  Услугите към кандидатите са безплатни.

  Уведомяваме Ви, че данните, които ни предоставяте, се обработват и съхраняват в съответствие с изискванията на ЗЗЛД и подлежат на специален режим на защита.

   За Петрич Human Capital Store търси Мениджър Продажби. Клиентът ни е с основен предмет на дейност кредитни консултации и посредничество и има изградени дългосрочни взаимоотношения с водещите банкови институции и лизингови компании в България. Компанията е част от холдингова структура заедно със застрахователен брокер и бизнесите се развиват в тясно сътрудничество и по утвърдени стандарти на работа.

   За да бъдете част от екипа на нашият клиент е нужен опит и/или познания с кредитни институции, както и да можете да вдъхновите други хора, които да се присъединят в екипа ви, защото нашият клиент има план за разрастване в цялата страна.

   Отговорностите на тази позиция са:

   • Компетентно съдействие на клиенти за получаване на:

   Потребителски кредити за частни лица

   Ипотечни кредити за частни лица

   Лизинг

   Кредити за юридически лица

   Рефинансиране на текущи задължения

   ПОД пенсионно осигуряване

   • Преговаряне с финансови компании, за да се постигне изгоден и най-подходящ финансов продукт за клиента;
   • Оказване на помощ на клиента от получаване на запитване, до получаване на средствата
   • Консултиране на клиентите относно условията в кредитните предложения, които са с малък шрифт
   • Подготовка на целия набор от документи, изискуеми от финансовите институции
   • Изготвяне на предложение за оптимизиране на месечните погасителни вноски или варианти за рефинансиране на настоящите кредити при по-изгодни условия.

   Предложението:

   • Дружеството работи в много тясно сътрудничество със застрахователен брокер и Мениджър Продажби ще има достъп до голяма база данни от потенциални клиенти
   • Трудов договор с петдневна работна седмица и 20 дни платен годишен отпуск
   • Въвеждане в спецификите на работа и последващо съдействие и подкрепа от мениджърите на компанията
   • Ако имате за цел да получавате петцифрена заплата, можете да я постигнете с отлично работеща схема на заплащане, но ако до сега нямате опит с такъв тип заплащане, клиентът ни е склонен да предложи първите до 3 месеца да получавате нетното възнаграждение, което сте получавал/а на последната ви работа, за да се убедите в модела на работа, който се предлага от компанията.

   Може да кандидатствате, като ни изпратите автобиографията си.

   Human Capital Store притежава лиценз за предоставяне на посреднически услуги номер: 1783/ 30.09.2014.

   Услугите към кандидатите са безплатни.

   Уведомяваме Ви, че данните, които ни предоставяте, се обработват и съхраняват в съответствие с изискванията на ЗЗЛД и подлежат на специален режим на защита.

    За Сандански Human Capital Store търси Мениджър Продажби. Клиентът ни е с основен предмет на дейност кредитни консултации и посредничество и има изградени дългосрочни взаимоотношения с водещите банкови институции и лизингови компании в България. Компанията е част от холдингова структура заедно със застрахователен брокер и бизнесите се развиват в тясно сътрудничество и по утвърдени стандарти на работа.

    За да бъдете част от екипа на нашият клиент е нужен опит и/или познания с кредитни институции, както и да можете да вдъхновите други хора, които да се присъединят в екипа ви, защото нашият клиент има план за разрастване в цялата страна.

    Отговорностите на тази позиция са:

    • Компетентно съдействие на клиенти за получаване на:

    Потребителски кредити за частни лица

    Ипотечни кредити за частни лица

    Лизинг

    Кредити за юридически лица

    Рефинансиране на текущи задължения

    ПОД пенсионно осигуряване

    • Преговаряне с финансови компании, за да се постигне изгоден и най-подходящ финансов продукт за клиента;
    • Оказване на помощ на клиента от получаване на запитване, до получаване на средствата
    • Консултиране на клиентите относно условията в кредитните предложения, които са с малък шрифт
    • Подготовка на целия набор от документи, изискуеми от финансовите институции
    • Изготвяне на предложение за оптимизиране на месечните погасителни вноски или варианти за рефинансиране на настоящите кредити при по-изгодни условия.

    Предложението:

    • Дружеството работи в много тясно сътрудничество със застрахователен брокер и Мениджър Продажби ще има достъп до голяма база данни от потенциални клиенти
    • Трудов договор с петдневна работна седмица и 20 дни платен годишен отпуск
    • Въвеждане в спецификите на работа и последващо съдействие и подкрепа от мениджърите на компанията
    • Ако имате за цел да получавате петцифрена заплата, можете да я постигнете с отлично работеща схема на заплащане, но ако до сега нямате опит с такъв тип заплащане, клиентът ни е склонен да предложи първите до 3 месеца да получавате нетното възнаграждение, което сте получавал/а на последната ви работа, за да се убедите в модела на работа, който се предлага от компанията.

    Може да кандидатствате, като ни изпратите автобиографията си.

    Human Capital Store притежава лиценз за предоставяне на посреднически услуги номер: 1783/ 30.09.2014.

    Услугите към кандидатите са безплатни.

    Уведомяваме Ви, че данните, които ни предоставяте, се обработват и съхраняват в съответствие с изискванията на ЗЗЛД и подлежат на специален режим на защита.

     За Пазарджик Human Capital Store търси Мениджър Продажби. Клиентът ни е с основен предмет на дейност кредитни консултации и посредничество и има изградени дългосрочни взаимоотношения с водещите банкови институции и лизингови компании в България. Компанията е част от холдингова структура заедно със застрахователен брокер и бизнесите се развиват в тясно сътрудничество и по утвърдени стандарти на работа.

     За да бъдете част от екипа на нашият клиент е нужен опит и/или познания с кредитни институции, както и да можете да вдъхновите други хора, които да се присъединят в екипа ви, защото нашият клиент има план за разрастване в цялата страна.

     Отговорностите на тази позиция са:

     • Компетентно съдействие на клиенти за получаване на:

     Потребителски кредити за частни лица

     Ипотечни кредити за частни лица

     Лизинг

     Кредити за юридически лица

     Рефинансиране на текущи задължения

     ПОД пенсионно осигуряване

     • Преговаряне с финансови компании, за да се постигне изгоден и най-подходящ финансов продукт за клиента;
     • Оказване на помощ на клиента от получаване на запитване, до получаване на средствата
     • Консултиране на клиентите относно условията в кредитните предложения, които са с малък шрифт
     • Подготовка на целия набор от документи, изискуеми от финансовите институции
     • Изготвяне на предложение за оптимизиране на месечните погасителни вноски или варианти за рефинансиране на настоящите кредити при по-изгодни условия.

     Предложението:

     • Дружеството работи в много тясно сътрудничество със застрахователен брокер и Мениджър Продажби ще има достъп до голяма база данни от потенциални клиенти
     • Трудов договор с петдневна работна седмица и 20 дни платен годишен отпуск
     • Въвеждане в спецификите на работа и последващо съдействие и подкрепа от мениджърите на компанията
     • Ако имате за цел да получавате петцифрена заплата, можете да я постигнете с отлично работеща схема на заплащане, но ако до сега нямате опит с такъв тип заплащане, клиентът ни е склонен да предложи първите до 3 месеца да получавате нетното възнаграждение, което сте получавал/а на последната ви работа, за да се убедите в модела на работа, който се предлага от компанията.

     Може да кандидатствате, като ни изпратите автобиографията си.

     Human Capital Store притежава лиценз за предоставяне на посреднически услуги номер: 1783/ 30.09.2014.

     Услугите към кандидатите са безплатни.

     Уведомяваме Ви, че данните, които ни предоставяте, се обработват и съхраняват в съответствие с изискванията на ЗЗЛД и подлежат на специален режим на защита.

      За Петрич Human Capital Store търси Мениджър Продажби. Клиентът ни е с основен предмет на дейност кредитни консултации и посредничество и има изградени дългосрочни взаимоотношения с водещите банкови институции и лизингови компании в България. Компанията е част от холдингова структура заедно със застрахователен брокер и бизнесите се развиват в тясно сътрудничество и по утвърдени стандарти на работа.

      За да бъдете част от екипа на нашият клиент е нужен опит и/или познания с кредитни институции, както и да можете да вдъхновите други хора, които да се присъединят в екипа ви, защото нашият клиент има план за разрастване в цялата страна.

      Отговорностите на тази позиция са:

      • Компетентно съдействие на клиенти за получаване на:

      Потребителски кредити за частни лица

      Ипотечни кредити за частни лица

      Лизинг

      Кредити за юридически лица

      Рефинансиране на текущи задължения

      ПОД пенсионно осигуряване

      • Преговаряне с финансови компании, за да се постигне изгоден и най-подходящ финансов продукт за клиента;
      • Оказване на помощ на клиента от получаване на запитване, до получаване на средствата
      • Консултиране на клиентите относно условията в кредитните предложения, които са с малък шрифт
      • Подготовка на целия набор от документи, изискуеми от финансовите институции
      • Изготвяне на предложение за оптимизиране на месечните погасителни вноски или варианти за рефинансиране на настоящите кредити при по-изгодни условия.

      Предложението:

      • Дружеството работи в много тясно сътрудничество със застрахователен брокер и Мениджър Продажби ще има достъп до голяма база данни от потенциални клиенти
      • Трудов договор с петдневна работна седмица и 20 дни платен годишен отпуск
      • Въвеждане в спецификите на работа и последващо съдействие и подкрепа от мениджърите на компанията
      • Ако имате за цел да получавате петцифрена заплата, можете да я постигнете с отлично работеща схема на заплащане, но ако до сега нямате опит с такъв тип заплащане, клиентът ни е склонен да предложи първите до 3 месеца да получавате нетното възнаграждение, което сте получавал/а на последната ви работа, за да се убедите в модела на работа, който се предлага от компанията.

      Може да кандидатствате, като ни изпратите автобиографията си.

      Human Capital Store притежава лиценз за предоставяне на посреднически услуги номер: 1783/ 30.09.2014.

      Услугите към кандидатите са безплатни.

      Уведомяваме Ви, че данните, които ни предоставяте, се обработват и съхраняват в съответствие с изискванията на ЗЗЛД и подлежат на специален режим на защита.

       За Сандански Human Capital Store търси Мениджър Продажби. Клиентът ни е с основен предмет на дейност кредитни консултации и посредничество и има изградени дългосрочни взаимоотношения с водещите банкови институции и лизингови компании в България. Компанията е част от холдингова структура заедно със застрахователен брокер и бизнесите се развиват в тясно сътрудничество и по утвърдени стандарти на работа.

       За да бъдете част от екипа на нашият клиент е нужен опит и/или познания с кредитни институции, както и да можете да вдъхновите други хора, които да се присъединят в екипа ви, защото нашият клиент има план за разрастване в цялата страна.

       Отговорностите на тази позиция са:

       • Компетентно съдействие на клиенти за получаване на:

       Потребителски кредити за частни лица

       Ипотечни кредити за частни лица

       Лизинг

       Кредити за юридически лица

       Рефинансиране на текущи задължения

       ПОД пенсионно осигуряване

       • Преговаряне с финансови компании, за да се постигне изгоден и най-подходящ финансов продукт за клиента;
       • Оказване на помощ на клиента от получаване на запитване, до получаване на средствата
       • Консултиране на клиентите относно условията в кредитните предложения, които са с малък шрифт
       • Подготовка на целия набор от документи, изискуеми от финансовите институции
       • Изготвяне на предложение за оптимизиране на месечните погасителни вноски или варианти за рефинансиране на настоящите кредити при по-изгодни условия.

       Предложението:

       • Дружеството работи в много тясно сътрудничество със застрахователен брокер и Мениджър Продажби ще има достъп до голяма база данни от потенциални клиенти
       • Трудов договор с петдневна работна седмица и 20 дни платен годишен отпуск
       • Въвеждане в спецификите на работа и последващо съдействие и подкрепа от мениджърите на компанията
       • Ако имате за цел да получавате петцифрена заплата, можете да я постигнете с отлично работеща схема на заплащане, но ако до сега нямате опит с такъв тип заплащане, клиентът ни е склонен да предложи първите до 3 месеца да получавате нетното възнаграждение, което сте получавал/а на последната ви работа, за да се убедите в модела на работа, който се предлага от компанията.

       Може да кандидатствате, като ни изпратите автобиографията си.

       Human Capital Store притежава лиценз за предоставяне на посреднически услуги номер: 1783/ 30.09.2014.

       Услугите към кандидатите са безплатни.

       Уведомяваме Ви, че данните, които ни предоставяте, се обработват и съхраняват в съответствие с изискванията на ЗЗЛД и подлежат на специален режим на защита.

        За Плевен Human Capital Store търси Мениджър Продажби. Клиентът ни е с основен предмет на дейност кредитни консултации и посредничество и има изградени дългосрочни взаимоотношения с водещите банкови институции и лизингови компании в България. Компанията е част от холдингова структура заедно със застрахователен брокер и бизнесите се развиват в тясно сътрудничество и по утвърдени стандарти на работа.

        За да бъдете част от екипа на нашият клиент е нужен опит и/или познания с кредитни институции, както и да можете да вдъхновите други хора, които да се присъединят в екипа ви, защото нашият клиент има план за разрастване в цялата страна.

        Отговорностите на тази позиция са:

        • Компетентно съдействие на клиенти за получаване на:

        Потребителски кредити за частни лица

        Ипотечни кредити за частни лица

        Лизинг

        Кредити за юридически лица

        Рефинансиране на текущи задължения

        ПОД пенсионно осигуряване

        • Преговаряне с финансови компании, за да се постигне изгоден и най-подходящ финансов продукт за клиента;
        • Оказване на помощ на клиента от получаване на запитване, до получаване на средствата
        • Консултиране на клиентите относно условията в кредитните предложения, които са с малък шрифт
        • Подготовка на целия набор от документи, изискуеми от финансовите институции
        • Изготвяне на предложение за оптимизиране на месечните погасителни вноски или варианти за рефинансиране на настоящите кредити при по-изгодни условия.

        Предложението:

        • Дружеството работи в много тясно сътрудничество със застрахователен брокер и Мениджър Продажби ще има достъп до голяма база данни от потенциални клиенти
        • Трудов договор с петдневна работна седмица и 20 дни платен годишен отпуск
        • Въвеждане в спецификите на работа и последващо съдействие и подкрепа от мениджърите на компанията
        • Ако имате за цел да получавате петцифрена заплата, можете да я постигнете с отлично работеща схема на заплащане, но ако до сега нямате опит с такъв тип заплащане, клиентът ни е склонен да предложи първите до 3 месеца да получавате нетното възнаграждение, което сте получавал/а на последната ви работа, за да се убедите в модела на работа, който се предлага от компанията.

        Може да кандидатствате, като ни изпратите автобиографията си.

        Human Capital Store притежава лиценз за предоставяне на посреднически услуги номер: 1783/ 30.09.2014.

        Услугите към кандидатите са безплатни.

        Уведомяваме Ви, че данните, които ни предоставяте, се обработват и съхраняват в съответствие с изискванията на ЗЗЛД и подлежат на специален режим на защита.

         За Бургас Human Capital Store търси Мениджър Продажби. Клиентът ни е с основен предмет на дейност кредитни консултации и посредничество и има изградени дългосрочни взаимоотношения с водещите банкови институции и лизингови компании в България. Компанията е част от холдингова структура заедно със застрахователен брокер и бизнесите се развиват в тясно сътрудничество и по утвърдени стандарти на работа.

         За да бъдете част от екипа на нашият клиент е нужен опит и/или познания с кредитни институции, както и да можете да вдъхновите други хора, които да се присъединят в екипа ви, защото нашият клиент има план за разрастване в цялата страна.

         Отговорностите на тази позиция са:

         • Компетентно съдействие на клиенти за получаване на:

         Потребителски кредити за частни лица

         Ипотечни кредити за частни лица

         Лизинг

         Кредити за юридически лица

         Рефинансиране на текущи задължения

         ПОД пенсионно осигуряване

         • Преговаряне с финансови компании, за да се постигне изгоден и най-подходящ финансов продукт за клиента;
         • Оказване на помощ на клиента от получаване на запитване, до получаване на средствата
         • Консултиране на клиентите относно условията в кредитните предложения, които са с малък шрифт
         • Подготовка на целия набор от документи, изискуеми от финансовите институции
         • Изготвяне на предложение за оптимизиране на месечните погасителни вноски или варианти за рефинансиране на настоящите кредити при по-изгодни условия.

         Предложението:

         • Дружеството работи в много тясно сътрудничество със застрахователен брокер и Мениджър Продажби ще има достъп до голяма база данни от потенциални клиенти
         • Трудов договор с петдневна работна седмица и 20 дни платен годишен отпуск
         • Въвеждане в спецификите на работа и последващо съдействие и подкрепа от мениджърите на компанията
         • Ако имате за цел да получавате петцифрена заплата, можете да я постигнете с отлично работеща схема на заплащане, но ако до сега нямате опит с такъв тип заплащане, клиентът ни е склонен да предложи първите до 3 месеца да получавате нетното възнаграждение, което сте получавал/а на последната ви работа, за да се убедите в модела на работа, който се предлага от компанията.

         Може да кандидатствате, като ни изпратите автобиографията си.

         Human Capital Store притежава лиценз за предоставяне на посреднически услуги номер: 1783/ 30.09.2014.

         Услугите към кандидатите са безплатни.

         Уведомяваме Ви, че данните, които ни предоставяте, се обработват и съхраняват в съответствие с изискванията на ЗЗЛД и подлежат на специален режим на защита.