Tag Archive for: директор

Human Capital Store търси Директор на частна детска градина, която предстои да бъде отворена септември месец. Нова, просторна сграда със собствен музикален и физкултурен салон, която се намира в полите на Витоша и е с обучение изцяло на английски език по IPS програма. Идеалният кандидат притежава лидерски качества и желание за развитие при използване на иновативни методи за обучение на деца.

Основни задължения и отговорности:

 • Организира процеса по изготвяне на програмата за обучение;
 • Изготвя необходимите документи към контролиращите органи и инситуции;
 • Допринася за развитието на учебната дейност;
 • Прилага разнообразни подходи и методи на обучение;
 • Провежда индивидуални срещи с родители, които желаят детето им да посещава детската градина, като ги запознава с начина на работа и програмата по която се работи;
 • Следи и контролира работата на учителите по отношение грижата към децата и провеждането на занимания;
 • Участва в подбора на възпитателите и педагозите, които ще съставят екипа на градината.

Изисквания към кандидатите:

 • Минимум 5 години професионален учителски стаж;
 • Педагогическо образование – квалификационна степен Магистър;
 • Английски език В2;
 • Компютърна грамотност и административни умения;
 • Работа в екип и способност за самостоятелно решаване на проблеми.

Какво ще получите:

 • Възможност да изберете екипа, с който ще работите;
 • Въвеждащо обучение за методиката, по която ще се работи в градината;
 • Възможност за кариерно развитие;
 • Осигурена храна и напитки;
 • Работа в нова и интересна среда.

Може да кандидатствате, като ни изпратите автобиографията си.

Human Capital Store притежава лиценз за предоставяне на посреднически услуги номер : 1783/ 30.09.2014.

Услугите към кандидатите са безплатни.

Уведомяваме Ви, че данните, които ни предоставите, се обработват и съхраняват в съответствие с изискванията на ЗЗЛД и подлежат на специален режим на защита.

Целите, за които ще използваме Вашите данни са:

да Ви бъдем полезни при намирането на нова и/или по-добра работа, стаж или друга форма на заетост;

да Ви изпращаме съобщения по имейл, телефон, социални мрежи, регулярна поща.

 

Грешка: Формата за контакт не е намерена.

Human Capital Store търси Директор на частна детска градина.

Дейностите, които описват позицията са:
– Планиране, организация и контрол на цялостната работа в детската градина.
– Организиране на процеса по изготвянето на програмата за обучение.
– Ежедневна комуникация с родителите, насочва, съветва и информира за обективните постижения и състояние на децата.
– Провеждане на индивидуални срещи с нови семейства, които желаят детето им да посещава детската градина, като ги запознава с начина на работа.
– Изготвяне на график на работа за останалите колеги.
– Следи и контролира работата на учителите по отношение грижата към децата и провеждането на занимания.
– Изготвяне на нужната документация към контролиращите органи – МОН, РУО, РЗИ и др.
– Предложения за развиването на учебната дейност в детската градина /следи за разнообразни, подходящи методики на обучение, които допълнително да обогатяват детското развитие и светоглед – Монтесори, Валвдорф, методи за обучение по английски и много други/.
– Проучва и дава насоки за закупуване на подходяща литература в помощ на учителите.
– Активно участие в организацията и провеждането на тържества и други събития в детската градина.
– Организира провеждането на допълни ателиета и гости в детската градина с подходяща и развиваща за децата насоченост и тематика.
– Подготвя и изпраща седмична информация по e-mail за всяка група.
– При необходимост провежда интервюта за работа.
– Провежда цялостна система за оценка и мотивация работата на учителите.
– Извършва въвеждащи обучения на новопостъпили колеги.
– Следи за цялостното опазване здравето и живота на децата съвместно с учителите и медицинската сестра на детската градина.

Изисквания към кандидатите:
– Не по-малко от 5 години учителски трудов стаж
– Диплом за завършена образователно-квалификационна степен Бакалавър или Магистър по специалност Педагогика, Учител или Детски учител.
– Професионална компетентност
– Знания за съществуващите нормативни документи и умения за спазването на заложените в тях изисквания и процедури
– Способност за приемане на предложения и препоръки от екипа и/или родители.
– Инициативност по отношение организацията на работа в детската градина.
– Компютърни умения, необходими за поддържането на изрядна документация.

Какво ще получите
– Да бъдете част от малък и сплотен екип.
– Работно време от 08:00ч. до 17:00ч., работна седмица от понеделник до петък.
– Възможност за допълнителни обучения и курсове.
– Увеличаване на заплащането след постигнати високи резултати.

Може да кандидатствате, като ни изпратите автобиографията си.
Human Capital Store притежава лиценз за предоставяне на посреднически услуги номер : 1783/ 30.09.2014.

Услугите към кандидатите са безплатни.

Уведомяваме Ви, че данните, които ни предоставите, се обработват и съхраняват в съответствие с изискванията на ЗЗЛД и подлежат на специален режим на защита.

Целите, за които ще използваме Вашите данни са:
да Ви бъдем полезни при намирането на нова и/или по-добра работа, стаж или друга форма на заетост;
да Ви изпращаме съобщения по имейл, телефон, социални мрежи, регулярна поща.

Грешка: Формата за контакт не е намерена.