Наш клиент е Софийска опера и балет, водеща институция, разработваща редица проекти в областта на културата.

Ние от Human Capital Store сме поели отговорността да намерим идеалният кандидат за ОТДЕЛ ПРОДАЖБИ, който:

– Притежава опит в изграждането на ползотворни бизнес контакти;

– Притежава трудов стаж в сферата  на онлайн търговията или завършено такова обучение с добри резултати;

– Разбира желанията на клиента и предлага целесъобразни решения;

– Владее английски език – писмено и говоримо.

ОТГОВОРНОСТИ:

– Анализиране на пазара и таргетиране на потенциални клиенти;

– Иницииране на нови кампании, следи постигнатите резултати и разработва стратегии свързани с онлайн продажбата на билети;

– Активно привличане на нови клиенти и партньори, изготвяне на оферти, водене на търговски преговори и сключване на договори с ключови клиенти;

– Поддържане на актуална клиентска база данни;

– Последващо обслужване на клиенти;

– Изготвяне на периодични справки и отчети за извършената работа;

– Анализира и дава предложения за развитие на продажбата на билети.

КЛИЕНТЪТ ПРЕДЛАГА:

– Динамична и интересна работа;

– Контакти с разнообразна публика – по възраст, националност и интереси;

– Достъп до представленията на Софийската опера и балет;

– Посещение на различни изложения в страната и чужбина;

– Среща с международни артисти, режисьори и творци;

– Възможност за запознаване в детайли с оперното и балетно изкуство.

Можете да кандидатствате като ни изпратите автобиографията си.

Human Capital Store притежава лиценз за предоставяне на посреднически услуги с номер 1783 / 30.09.2014

Уведомяваме Ви, че данните, които ни предоставяте, се обработват и съхраняват в съответствие с изискванията на ЗЗЛД и подлежат на специален режим на защита.

Грешка: Формата за контакт не е намерена.

Spread the love