Чрез този конкурс Human Capital Store пое ангажимента да  открие една от най-важните личности при процеса на привличане, развитие и задържане на служителите в дадена компания. Основна дейност на клиента ни е внос и разпространение на хранителни добавки. Компанията се разраства бързо и предложението е подходящо за проактивен специалист, който обича предизвикателствата и желае да приложи опита си на новооткрита позиция във фирмата като:

МЕНИДЖЪР ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ

Ежедневни отговорности:

– Подбор на служители в областните градове, в които фирмата има представители

– Изготвяне на Трудови договори и Длъжностни характеристики

– Отговорности свързани с GDPR

– Периодично изготвяне на личностови и мотивационни профили на служителите

– Изготвяне на регулярни атестации

– Органзиране на периодични обучения за среден мениджмънт

Изискванията от страна на клиента са:

– Минимум 2 години опит в сферата на човешките ресурси

– Опит при процесите по привличане, развитие и задържане на човешкия капитал

– Познаване на кодекс на труда

– Способност за преценка на личностните качества на кандидати и настоящи служители

– Отлично владеене на английски език (писмено и говоримо)

– Възможност за поемане на командировки в страната

Ако нашето предложение Ви е заинтригувало, не се колебайте да ни изпратите актуално CV.

Нашите услуги към кандидатите са безплатни. Всички кандидатури ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност, съгласно ЗЗЛД.  Human Capital Store притежава лиценз за предоставяне на посреднически услуги номер: 1783/ 30.09.2014

Грешка: Формата за контакт не е намерена.

Spread the love