HR-ът не знаеше кого интервюира

Humancapitalstore.com--Dovolni-Sluviteli--1

 

 

Райна Илиева e следващия участник в „Кандидатите споделят“, проект на Human Capital Store. Обикновено тя задава въпроси към кандидатите за работа и ги оценява, спрямо техните качества и умения за съответната позиция. Райна е свикнала да наблюдава процесите по наемане на служители през призмата на експерт в областта, но участва в проекта от позицията на кандидат за работа. Това й позволява да излезе от професионалната си рамка и да бъде от другата страна като кандидат, който да се представи във възможно най-добрата си светлина.

Райна смята, че подборът на всеки служител е двупосочен процес, защото при него служителят също, по един или друг начин, избира своя работодател. Основният проблем в този процес, според нея, най-често е проявата на недостатъчно уважение от страна на потенциалния работодател към кандидата. Често това се изразява в неточно описана позиция, в процеса на интервюто кандидатът бива рядко изслушван докрай. Това води до неравнопоставен диалог и до липса на пълноценна и ефективна обратна връзка. Райна е убедена, че най-ефективният метод в процеса на подбора е когато интервюто се провежда под формата на непринуден диалог между работодател и кандидат.

HCS: Райна, за каква позиция кандидатствате в момента?

Райна: Позиция в областта на човешките ресурси.

HCS: Колко години е Вашият професионален опит в сферата?

Райна: Около 12 години.

HCS: Защо търсите нова работа?

Райна: За мен е важно да намеря среда, в която да се чувствам удовлетворена и като човек, и като професионалист.

HCS: Какъв е Вашият подход в търсенето на работа?

Райна: Най-общо казано, търся позиции, съобразени с моето образование, опит, стремежи, желания и способности.

HCS: Какви канали за търсене на работа използвате?

Райна: Търся подходящи обяви в интернет, специализирани сайтове, както и чрез приятели, роднини, познати.

HCS: Разкажете за случай, който, според Вас, е пример за добра практика в процеса на подбор на служители.

Райна: Свързвам добрата практика с равнопоставен диалог, защото подборът е двупосочен процес – избират както работодателите, така и кандидатите. Взаимното уважение, коректно подадената информация и от двете страни, както и обратната връзка, са от съществено значение.

HCS: Кой метод, използван в процеса на подбор, според Вас е най-ефективен?

Райна: Непринуденият диалог.

HCS: Разкажете за случай, който според Вас е пример за лоша практика?

Райна: Спомням си ясно един случай. Кандидатствах за специалист „Подбор” в международна компания. На 15-та минута от интервюто ми зададоха следния въпрос: „Вашето име Райна ли беше?“

HCS: Кой метод, използван в процеса на подбор, според Вас е най-неефективен?

Райна: Премълчаването на информация с цел да се направи дадена позиция по-привлекателна, манипулацията.

HCS: Какво е важно за Вас, за да приемете дадено предложение?

Райна: Хората, с които ще работя, с какво име се ползва съответната компания като работодател, също и заплащането.

HCS: Какви източници ползвате, за да намерите информация за бъдещ работодател?

Райна: Интернет и мнения на приятели и познати.

HCS: Какво е Вашето послание към тези, които ще прочетат това интервю?

Райна: Да отстояват себе си.

HCS: Какви са препоръките Ви към проекта „Кандидатите споделят”?

Райна: Приветствам проекта и пожелавам успех на Human Capital Store.

 

Spread the love