,

Човек ако чака нещо да се завърти, може да започне с ….

Spread the love