Our client is an international company which operates in raw materials distribution, that are used in cosmetics, nutrition supplements or in the pharmaceutical industry. As a Country Sales Manager, your job will be to keep long-lasting business relations with suppliers and clients. Assisting the clients to purchase materials that meets their needs and Insure timely processing of all their purchases. You also will need to put efforts towards increasing the company’s revenue by generating new clients and increase the sales in existing ones. That includes:
• Long-term and project-related customer contacts 
• International procurement of raw materials 
• Researching and promoting new products and negotiating distribution rights with producers (Focus on Cosmetics, Nutrition and Pharmaceutical industry) 
• Managing another person in Bulgaria and financial statements, communication with banks, company’s tax advisor, addressing legal requirements, etc. 

If you are passionate about sales /preferably in one of the above-mentioned sectors/, result-driven and with desire to build your professional network, you are great match. To be considered as our perfect candidate, you will also need to be fluent in English.

Being part of the company’s team, you will be introduced to your new function over a period of several months and then you can take over the operation of the branch independently.

Our job offer is aimed at people who have extensive experience in sales and feel up to this general task. Knowledge of the Bulgarian market and contacts to local companies from the target clients will help you to achieve high performance

If you consider yourself suitable for this challenging position please apply with your CV in English. All applications will be treated with strict confidentiality.

Human Capital Store has License 1783/ 30.09.2014

Bulgarian Law forbids Recruitment Agencies to charge the Candidates so our services to you are free of charge.

  Клиентът ни е специализирано счетоводно предприятие, с над 15 години професионален опит в обслужването на български и международни клиенти. Търсим професионалист, който да се присъедини към екипа на позиция ОТГОВОРЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

  ОПИСАНИЕ НА ПОЗИЦИЯТА:

  – Текущо счетоводно отчитане на стопанските операции;
  – Организация и контрол на документооборота;
  – Подготовка и подаване на месечните ДДС декларации, месечна/тримесечна отчетност към НСИ и БНБ, както и други предвидени в приложимото данъчно законодателство декларации;
  – Изготвяне на регулярни месечни/тримесечни справки за финансовото състояние на обслужваните дружества;
  –  Съставяне на годишните финансови отчети в съответствие с НСФО за МСП;
  – Комуникация с клиентите за изясняване и решаване на текущите счетоводни въпроси.

  ПРОФЕСИОНАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ПОЗИЦИЯТА: 
  – Висше икономическо образование;
  – Професионален опит на подобна позиция минимум 3 години;
  – Познаване на данъчно-счетоводното законодателство и аналитичен подход в прилагането му;
  – Свободно ползване на стандартен счетоводен софтуер;
  – Умение за обработка на счетоводна информация в Excel;
  – Свободно ползване на английски език на работно ниво.
  ЛИЧНИ КАЧЕСТВА:

  – Самоорганизираност и отговорност към поверените задачи;
  – Внимание към детайла и аналитичен подход в работата;
  – Мотивираност за дългосрочно развитие, свързано с позицията в компанията;
  – Енергичност и отлични комуникационни умения.

  ПРЕДЛОЖЕНИЕТО:

  – Мотивиращо месечно възнаграждение и периодични бонуси, обвързани с резултатите и професионалната компетентност;
  – Поддържане на висока професионална квалификация, чрез достъп до специализирани платформи и обучения;
  – Ваучери за храна;
  – Дългосрочна заетост в приятна работна атмосфера и офис на комуникативна локация.

  Ако предложението ни представлява интерес за Вас и считате, че Вашите професионални умения и знания отговорят на изискванията, моля кандидатствайте, като ни изпратите автобиографията си.

  Human Capital Store притежава лиценз за предоставяне на посреднически услуги номер: 1783/ 30.09.2014.
  Услугите към кандидатите са безплатни.
  Уведомяваме Ви, че данните, които ни предоставяте, се обработват и съхраняват в съответствие с изискванията на ЗЗЛД и подлежат на специален режим на защита.

   Ние от Human Capital Store търсим „Счетоводител“, бул. България, за наш клиент, който се занимава с търговия на дървен материал. Клиентът ни е известен на чуждестранните пазари, като надежден и отговорен партньор.

   Притежавате съответното висше образование, добра компютърна грамотност, умения за самостоятелност, адаптивност и адекватно решаване на работни ситуации, както и:

   • Много добро познаване на нормативната уредба в областта на счетоводството.
   • Трудов опит с фактуриране, месечни отчети по ДДС и ТРЗ.
   • Най-малко 3 години трудов стаж.
   • Добри познания по английски език.

   Новоназначеният счетоводител ще отговаря за всички счетоводни дейности на търговското дружество. – фактуриране, месечни отчети по ДДС, ведомости за заплати, годишни декларации, съдействие за изготвяне на годишни одити (чрез външна компания). Работа с платформите за електронно банкиране. Оперативност при проверка и въвеждане на информация във фирмената база данни. Комуникация с колеги, клиенти и партньори относно приходни и разходни фактури.

   Клиентът ни предлага:

   • Пет дневна работна седмица – от понеделник до петък.
   • Работно време – от 09:00ч. до 18:00ч.
   • 20 дни платен годишен отпуск.
   • Възнаграждение – 2 500лв. – 3 000лв. нето.
   • Въвеждане в работния процес.
   • Кариерно развитите, в зависимост от показаните резултати и желанието за развитие.

   Може да кандидатствате, като ни изпратите автобиографията си.


   Human Capital Store притежава лиценз за предоставяне на посреднически услуги номер: 1783/ 30.09.2014.
   Услугите към кандидатите са безплатни.
   Уведомяваме Ви, че данните, които ни предоставяте, се обработват и съхраняват в съответствие с изискванията на ЗЗЛД и подлежат на специален режим на защита.

    Клиент на Human Capital Store има нужда от ново попълнение на позиция Оперативен счетоводител за своя разрастващ се екип от експерти. Компанията е част от международна верига, оперираща в над 70 държави. Благодарение на богатия си опит, компанията гарантира висококачествено обслужване на клиентите си, както и възможности за развитие на своите служители.

    Основни задължения:

    • Осчетоводяване на покупки, продажби, каса, банка и работни заплати;
    • Засичане на ДДС;
    • Въвеждане на първични документи;
    • Други административни задачи.

    Изисквания към кандидатите:

    • Минимум 2 години опит на такава или подобна позиция;
    • Висше или средно икономическо образование;
    • Задължително много добро владеене на английски език;
    • Административни умения, самостоятелност, комуникативност, бързина, прецизност и желание за добиване на нови знания.

    Компанията предлага:

    • 8 часов работен ден с 5-дневна работна седмица;
    • 20-дневен платен годишен отпуск;
    • Карта за градски транспорт;
    • Ваучери за храна;
    • Възнаграждение 1500лв за 6-месечния изпитателен период и 2000лв след изтичане на този период.

    Можете да кандидатствате, като ни изпратите автобиография си.

    Human Capital Store притежава лиценз за предоставяне на посреднически услуги номер: 1783/ 30.09.2014.

    Услугите ни към кандидатите са безплатни.

    Уведомяваме Ви, че данните, които ни предоставяте, се обработват и съхраняват в съответствие с изискванията на ЗЗЛД и подлежат на специален режим на защита.

     Human Capital Store търси отговорна и изпълнителна личност, която да се присъедини към екипа на наш клиент на позиция „Счетоводител “. Клиентът ни е компания основана през 2009 г. и специализирана в сферата на счетоводни, финансови, юридически и консултантски услуги. Дружеството предоставя висококачествено обслужване на водещи български и международни компании.

     Вашите основни задължения и отговорности на позиция „Счетоводител“ ще включват:

     • Въвеждане на първични документи;
     • Изготвяне на справки и текущи отчети за дейността;
     • Анализ на въведените данни за несъответствия;
     • Кореспонденция с клиенти, банки и др.

     Подходящите кандидати отговарят на следните изисквания:

     •     Трудов стаж минимум 2 години;
     •     Висше икономическо образование;
     •     Владеене на английски език – писмено и говоримо;
     •     Организираност, отговорност, аналитичност, умение за работа в екип.

     Предложението на клиента ни е:

     • Петдневна работна седмица – от понеделник до петък;
     • 8-часов работен ден – от 8:30 ч. до 17:30 ч. или от 9:00 ч. до 18:00 ч.
     • Почива се събота и неделя и на всички български национални празници;
     • Атрактивно възнаграждение с възможност за увеличение след изпитателния срок;
     • Карта за градски транспорт;
     • Допълнително здравно осигуряване, мобилен телефон и освежаващи напитки в офиса.

     Може да кандидатствате, като ни изпратите автобиографията си.

     Human Capital Store притежава лиценз за предоставяне на посреднически услуги номер: 1783/ 30.09.2014. Услугите към кандидатите са безплатни. Уведомяваме Ви, че данните, които ни предоставяте, се обработват и съхраняват в съответствие с изискванията на ЗЗЛД и подлежат на специален режим на защита.