Нека всеки намери движещата го сила, която ще го направи голям!